Mesleki Deneyim

Yönetimsel Görevler

 • 1988 - 1999Diğer İdari Görev

  Sağlık Bakanlığı Penbe Sabancı Sağlık Ocağı-Kayseri

 • 1996 - 1998Diğer İdari Görev

  70. Yıl Cumhuriyet Pertek İlçe Hastanesi-Tunceli

Yönetilen Tezler

 • TIP FAKÜLTESI ÖĞRENCILERINDE AEROBIK KAPASITE ILE OKUL BAŞARISI VE BILIŞSEL PERFORMANS ARASINDAKI İLIŞKI, ANKARALI S. , Z.BAYRAMLAR(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2019
 • SIÇANLARDA AKUT VE KRONİK UYGULANAN ELAJİK ASİDİN PENİSİLİN İLE OLUŞTURULMUŞ EPİLEPTİFORM AKTİVİTE ÜZERİNE ETKİSİ, ANKARALI S. , E.(Öğrenci), Doktora, 2017
 • SIÇANLARDA EPİGALOKATEŞİN GALAT'IN PENİSİLİN İLE OLUŞTURULMUŞ EPİLEPTİFORM AKTİVİTE ÜZERİNE ETKİSİ, ANKARALI S. , R.ÖZCAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • KARPAL TÜNEL SENDROMU OLAN HASTALAR VE NORMAL KİŞİLERDE EL BİLEĞİ FLEKSÖR EKSTANSÖR KAS GÜCÜNÜN İZOKİNETİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ, ANKARALI S. (Eş Danışman) , H.YILMAZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • RAPAMİSİN'İN SIÇANLARDA MATERNAL AGRESYON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, ANKARALI S. , Ö.BEYAZÇİÇEK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • MİGREN PATOFİZYOLOJİSİNDE ADENOZİN TRİFOSFAT VE RESEPTÖRLERİNİN ROLÜ VE OLASI TEDAVİ PROTOKOLLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ, ANKARALI S. (Eş Danışman) , E.KILINÇ(Öğrenci), Doktora, 2014