Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Dynamic nexus between technological innovation and buildings Sector’s carbon emission in BRICS countries

Journal Of Environmental Management, vol.293, pp.1-11, 2021 (Journal Indexed in SCI)

Financial conditions and monetary policy in the US

Economic Systems, vol.44, no.3, pp.1-12, 2020 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License

Innovation - Unemployment Nexus: The Case of EU Countries

International Journal Of Finance & Economics, pp.1-12, 2020 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development

Relationship between oil price volatility and military expenditures in GCC countries

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, no.27, pp.17072-17084, 2020 (Journal Indexed in SCI)

Economics of energy and environmental efficiency: evidence from OECD countries

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, vol.27, pp.3858-3870, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier

Regime-Dependent Effect of Crude Oil Price on BRICS Stock Markets

EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE, vol.54, no.8, pp.1706-1719, 2018 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License

The Effect of Gender Inequality in Education on Health: Evidence from Turkey

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.12, no.3, pp.1860-1866, 2012 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier

Türkiye’de 1983-2003 Döneminde Enflasyon ile Enflasyon Belirsizliği İlişkisi

IKTISAT ISLETME VE FINANS, no.219, pp.62-71, 2004 (Journal Indexed in SCI)

Fiyat İstikrarı Hedefi Açısından Merkez Bankası Güvenilirliğinin Önemi

IKTISAT ISLETME VE FINANS, no.221, pp.57-70, 2004 (Journal Indexed in SCI)

Articles Published in Other Journals

The Global Economic Hibernation: Macroeconomic Indicators and Health Management Policies

Düzce Medical Journal, vol.23, no.1, pp.48-60, 2021 (International Refereed University Journal)

PETROL FİYATLARINDAKİ OYNAKLIĞIN İKTİSADİ BÜYÜME VE ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GCC ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.11, no.21, pp.306-330, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

AN INVESTIGATION OF IRAN’S BANKING SYSTEM: CHALLENGES AND REMEDIES

BİLİMNAME, vol.2020, no.41, pp.957-990, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

Is There a Relationship Between CO2 Emissions and Health Expenditures: Evidence from BRICS-T Countries

BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL, vol.11, no.2, pp.293-305, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Relationship Between Oil Revenues and Education in Gulf Cooperation Council Countries

International Journal of Energy Economics and Policy, vol.10, no.1, pp.193-201, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Healthcare Expenditures Channel of Natural Resource Curse: The Case of Gulf Cooperation Council Countries

International Journal of Energy Economics and Policy, vol.10, no.2, pp.285-293, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Impact of Macroeconomic Variables on Participation 30 Index in Turkey

Econometrics Letters, vol.6, no.2, pp.25-34, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

SAĞLIK HARCAMALARI İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, no.20, pp.590-607, 2019 (International Refereed University Journal)

Investigation of Causality Analysis between Economic Growth and CO2 Emissions: The Case of BRICS–T Countries

International Journal of Energy Economics and Policy, vol.9, no.6, pp.430-438, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

THE INFLUENCE OF MONETARY POLICY ON HOUSING MARKET: EVIDENCES FROM TURKEY

Eurasian Econometrics, Statistics & Emprical Economics Journal, vol.14, pp.146-163, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

AN INVESTIGATION OF MACROECONOMIC PERFORMANCE OF AZERBAIJAN

Eurasian Business & Economics Journal, vol.20, pp.38-63, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Relationship Between CO2 Emissions and Health Indicators: The Case 0f Turkey

Econometrics Letters, vol.6, no.1, pp.28-39, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

AN INVESTIGATION OF ISLAMIC FINANCE AND ISLAMIC BANKING IN MALAYSIA

BILIMNAME, vol.38, no.2, pp.251-287, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

An analysis on the housing price channel: The case of BRICT

Journal of Economics Library, vol.5, no.4, pp.358-70, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Endonezya'da İSlami Fİnans ve İslami Bankacılık Uygulamaları

Journal of Knowledge Economy and Management, vol.13, no.2, pp.161-95, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Environmental sustainability in local governments: Acase of Turkish municipalities

Journal of Geography and Regional Planning, vol.10, no.12, pp.330-339, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The effect of the TransAnatolian Natural Gas Pipeline Project (TANAP) on industrial production in Turkey

International Journal of Energy Sector Management, vol.11, no.3, pp.404-415, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

The effect of the Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline Project (TANAP) on industrial production in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY SECTOR MANAGEMENT, vol.11, no.3, pp.404-415, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

İktisadi Büyüme ve Araştırma Geliştirme Ar Ge Harcamaları İlişkisi Üzerine Teorik Bir İnceleme

Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.2, pp.29-44, 2016 (National Refreed University Journal)

"Parasal Aktarım Mekanizması Konut Fiyatları Kanalı Üzerine Ampirik Bir Analiz

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi:SBArD,, vol.23, pp.19-32, 2014 (National Refreed University Journal)

The Relationship between the Budget Deficit and Current Account Deficit in Turkey

Emerging Markets journal, vol.3, pp.80-86, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Küreselleşmenin Vergi Politikaları Üzerindeki Etkileri

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Is There an Interest Rate Channel for Monetary Policy in Turkey

METU Studies in Development, no.37, pp.247-266, 2010 (International Refereed University Journal)

Türkiye’de Banka Kredileri Kanalının İşleyişi Üzerine Ampirik Bir Analiz

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, no.11, pp.28-41, 2010 (International Refereed University Journal)

Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi Makro Ekonomik Performans Üzerinde Etkili midir?

MALIYE DERGISI, no.159, pp.103-118, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Relation between Education and Economic Growth in Turkey: An Econometric Investigation

The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management, vol.4, pp.11-12, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Türkiye’de Faiz Kanalı ile Parasal Aktarım Mekanizması

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.4, pp.57-72, 2009 (National Refreed University Journal)

Küreselleşme Sürecinin Sosyal Maliyetleri

MÜSİAD Çerçeve, vol.17, no.49, pp.68-74, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Demokratik Rejimlerde Politik Parasal Konjonktür Hareketleri: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, vol.10, pp.204-216, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Cari Açığın Belirleyicileri: MGARCH Modelleri ile Bir İnceleme

MALİYE FİNANS YAZILARI, vol.23, pp.135-172, 2009 (Other Refereed National Journals)

Operasyonel Risk Algısına Yönelik Bir Çalışma

Bankacılar Dergisi, no.79, pp.48-57, 2009 (Other Refereed National Journals)

The Relation between Life Expectancy and Schooling Time in Turkey: An Analyse with MVAR Mode

The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management, vol.4, pp.127-135, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Türkiye’de Döviz Kuru Kanalının İşleyişi: VAR Modeli ile Bir Analiz

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.39, pp.95-108, 2008 (National Refreed University Journal)

The Relation between Life Expectancy and Economic Growth in Turkey: An Analyse with ARDL Model

The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management, vol.3, pp.25-38, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Türkiye’de 1985-2004 Döneminde Enflasyon Belirsizliği - Büyüme İlişkisi

Finans – Politik & Ekonomik Yorumlar, no.490, pp.51-58, 2005 (Other Refereed National Journals)

Alternatif Para Politikası Stratejileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.1, pp.34-54, 2005 (National Refreed University Journal)

Elektronik Piyasalardaki Mal ve Hizmetlerin Fiyat ve Maliyet Yapısı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Öneri Dergisi, no.22, pp.259-265, 2004 (National Refreed University Journal)

İktisat Politikası Uygulamaları Üzerindeki Etkileri Açısından Yeni Ekonomi”

Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.38-48, 2004 (National Refreed University Journal)

Enflasyon Hedeflemesi Başarılı Bir Para Politikası Stratejisi mi?

Finans – Politik & Ekonomik Yorumlar, no.485, pp.20-34, 2004 (Other Refereed National Journals)

Yeni Ekonominin Boyutları ve Makro Ekonomik Etkileri

Finans – Politik & Ekonomik Yorumlar, vol.40, no.469, pp.64-74, 2003 (Other Refereed National Journals)

Merkez Bankacılığında Bağımsızlık Kriterleri ve 4651 sayılı T.C.Merkez Bankası Yasası Üzerine Bir Değerlendirme

Finans – Politik & Ekonomik Yorumlar, vol.40, pp.53-67, 2003 (Other Refereed National Journals)

Gümrük Birliği Sürecinde Türk Otomotiv Yan Sanayiinin Rekabet Gücü

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.1, pp.159-171, 1997 (National Refreed University Journal)

Toplumsal Refahın Maksimizasyonu Açısından Dışsallıklar ve Çevre Sorunları

Çevre Koruma Hizmetleri Dergisi, vol.5, no.24, pp.49-55, 1996 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İslam Ekonomisinde Merkez Bankası ve ve Para Politikası

International Congress of Islamic Economy Finance and Ethics, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2020, pp.41-51

Ekolojik Ayak İzi Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi

International Congress of Energy Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 14 November 2020 - 15 January 2021, pp.107-121

Enerji Yoksulluğu Üzerine Bir İnceleme

International Congress of Energy Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 14 - 15 November 2020, pp.215-222 Sustainable Development

"İslami Finans" Başlığı İçeren Çalışmaların Bibliyometrik Analizi

International Congress of Islamic Economy Finance and Ethics, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2020, pp.57-68

Kamu Yapılarında Yeşil Setifikasyon Süreçleri: Strateji ve Uygulamaları

Internatonal Congress of Energy Economy and Security (ENSCON), İstanbul, Turkey, 10 May 2017

Türkiye’xxde İslami Finansal Sistemin Gelişiminin Önündeki Engelle

Internatonal Congress of Islamic Economy Finance and Ethics (ISEFE), İstanbul, Turkey, 10 May 2017

Türkiye’de Yabancı İstihdamı Üzerine Bir Değerlendirme

International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 26 November 2016, pp.507

The Relationship Between Financial Development and Economic Growth: The Case of Gambia

3rd International Finandebt Conference 2016 on Debt Crisis and Financial Stability, İstanbul, Turkey, 03 November 2016, pp.147-165 Sustainable Development

Effects of Financial Development on Macroeconomic Performance

3rd International Finandebt Conference 2016 on Debt Crises and Financial Stability: Public Policies and Regulatory Responses Face to Risk-Taking - A European Perspective,, İstanbul, Turkey, 03 November 2016, pp.26

Kentlilik Bilinci ve Kentsel Dönüşüm: Kocaeli Örneği

1st International Black Sea Business Administration Symposium, Giresun, Turkey, 16 May 2016, pp.305-319 Sustainable Development

Türkiye de Banka Kredileri Kanalının İşleyişi Katılım Bankaları Örneğ

Internatonal Congress of Islamic Economy Finance and Ethics (ISEFE), İstanbul, Turkey, 10 May 2016

Şehir Kimliği ve Sosyoekonomik Yapı Üzerine Bir Değerlendirme: Kırşehir Örneği

12th International Conference on Knowledge, Economy and Management, Antalya, Turkey, 27 November 2014, pp.10 Sustainable Development

Medical Tourism: An Assessment on Turkey

10th International Conference on Knowledge, Economy and Management; 11th International Conference of the ASIA Chapter of the AHRD & 2nd International Conference of the MENA Chapter of the AHRD, Turkey, 01 November 2012, pp.1045-1060

Attacking Poverty and International Organization

International Symposium on Poverty Alleviation Strategies (Experiences and New Ideas), Turkey, 01 October 2010 Sustainable Development

Türkiye’de İkiz Açık Geçerli mi?

Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, Sakarya, Turkey, 01 May 2010

Dornbusch’un Overshooting Modeli Üzerine Bir İnceleme: Türkiye Örneği

7.Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Turkey, 01 October 2009

Türkiye’de Eğitim İktisadi Büyüme İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme

7.Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Turkey, 01 October 2009

Political Fiscal Cycle in Turkey: An Econometric Investigation

European Peace Architecture: Integration, Cooperation and Engagement, Albania, 01 June 2009

The Relation Between The Budget Deficit and Current Deficit in Turkey

European Peace Architecture: Integration, Cooperation and Engagement, Albania, 01 June 2009

Türkiye’de Yaşam Beklentisi Ekonomik Büyüme İlişkisi: ARDL Modeli ile Bir Analiz

6.Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Turkey, 01 December 2007 Sustainable Development

Yaşam Beklentisi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

5. Uluslararası Bilgi Ekonomi ve Yönetim KOngresi, Turkey, 01 November 2006, vol.1, no.1 Sustainable Development

Alternatif Para Politikası Stratejilerinin Etkililiği: Bir Karşılaştırma Klavuzu Denemesi

Para Teorisi ve Politikasında Son Gelişmeler Sempozyumu II, Muğla, Turkey, 01 February 2005

Makro Ekonomik Etkileri Açısından Yeni Ekonomi

I.Ulusal Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, Turkey, 01 May 2002

A General Assessment about Domestic Debt Policy of Turkey

First International Joint Symposium on Business Administration: Challenges for Business Administrators in the New Millennium, Turkey, 01 June 2000

Books & Book Chapters

PARA POLİTİKASI: TEORİ, KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TÜRKİYE UYGULAMASI

in: EKONOMİ POLİTİKALARI -SEÇİLMİŞ KONULAR, Prof.Dr. Erdal Karagöl,Dr.Önder Özgür, Editor, Umuttepe Yay., İstanbul, pp.1-35, 2020

Enerji Bağımlılığı Enerji Arz Güvenliği ve Enerji Politikaları

in: Enerji Ekonomisi- Politika Piyasa Düzenleme, Prof.Dr. Erdal Tanas Karagöl, Editor, Umuttepe Yayınevi, İstanbul, pp.241-268, 2019

A Politico-Economic Evaluation on International Credit Rating Agencies

in: Politico-Economic Evaluation of Current Isuues, Sema Genç Yılmaz, Editor, Cambridge International Academics, Londra, pp.49-74, 2018

An Overview of Turkey’s National Energy Policies

in: Politico-Economic Evaluation of Current Isuues, Sema Genç Yılmaz, Editor, Cambridge International Academics, Londra, pp.143-164, 2018

The State of Qatar

in: Handbook of Research on Sociopolitical Factors Impacting Economic Growth in Islamic Nations, S.Özdemir, S.Erdoğan, A.Gedikli, Editor, Igı Global Publications, Abd, pp.212-253, 2017 Sustainable Development

Kentlilik Bilinci

Umuttepe Yayınevi, İstanbul, 2016

Katılım Bankacılığı: Türkiye ve Dünya Uygulaması

in: İslam Ekonomisi ve Finansı, Gedikli A, Erdoğan S, Editor, Umuttepe, Kocaeli, pp.195-248, 2016

Türkiye’ye Yönelik Doğrudan Yabancı Yatırımlar

in: Türkiye Ekonomisi’nin Dönüşümü, 2000’li Yıllarda Türkiye Ekonomisi, Erdoğan S, Gedikli A, Editor, Umuttepe, Kocaeli, pp.277-305, 2016

Teorik ve Kavramsal Çerçeve

in: Kentlilik Bilinci, Seyfettin Erdoğan ve Ayfer Gedikli, Editor, Umuttepe Yayınevi, İstanbul, pp.13-120, 2016

Kentsel Dönüşüm

İl Bank Yay., Ankara, 2015 Sustainable Development

Kırsal Dönüşüm

İl Bank Yay., Ankara, 2015

After Global Crisis, Is It Globalization or Globalonelization?

in: Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance, Ö.Olgu, H.Dinçer and Ü.Hacıoğlu , Editor, United States Of America:Igı Global, Abd, pp.287-307, 2015

Fiscal Harmonization or Fiscal Union in Eurozone?

in: Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance, Ö.Olgu, H.Dinçer and Ü.Hacıoğlu , Editor, United States Of America:Igı Global, Abd, pp.94-104, 2015

Kavramsal Çerçeve ve Uygulamaya İlişkin Değerlendirmeler

in: İmar Hakkı Transferi Sistemi, Seyfettin Erdoğan ve Ayfer Gedikli, Editor, İl Bank, Ankara, pp.6-42, 2015

Tarımsal Destekleme Politikaları

in: Tarım Ekonomisi ve Tarımsal Destekleme Politikaları, Meriç Ertekin, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2012

Türkiye Ekonomisinde İktisadi Büyüme Performansı

in: 2000’li Yıllarda Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Politikalar, Erdal T.Karagöl, Editor, Meydan Yayınevi, İstanbul, 2011

İKTİSADA GİRİŞ

Palme Yayıncılık, Ankara, 2010

1986 Nobel İktisat Ödülü: James Buchanan, Vedat Cengiz ile birlikte

in: Nobelin İzinde İktisat Kuramının Gelişimi, Tahir Büyükakın, Editor, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, pp.1645-1660, 2010

1995 Nobel İktisat Ödülü: R. E. Lucas’ın İktisat Bilimine Katkıları

in: Nobelin İzinde İktisat Kuramının Gelişimi, Tahir Büyükakın, Editor, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, pp.13005-1315, 2010

Sanayileşme Politikaları

in: Endüstri Sosyolojisi, Açık Öğretim Fakültesi, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2010

Genel Ekonomi

Umuttepe Yayınevi, Kocaeli, 2009

Para Politikası

Palme Yayıncılık, Ankara, 2007

Other Publications