Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Dynamic nexus between technological innovation and buildings Sector’s carbon emission in BRICS countries

Journal Of Environmental Management, vol.293, pp.1-11, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Innovation - Unemployment Nexus: The Case of EU Countries

International Journal Of Finance & Economics, pp.1-12, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Relationship between oil price volatility and military expenditures in GCC countries

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, no.27, pp.17072-17084, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Economics of energy and environmental efficiency: evidence from OECD countries

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, vol.27, pp.3858-3870, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Regime-Dependent Effect of Crude Oil Price on BRICS Stock Markets

EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE, vol.54, no.8, pp.1706-1719, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

The Effect of Gender Inequality in Education on Health: Evidence from Turkey

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.12, no.3, pp.1860-1866, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

Türkiye’de 1983-2003 Döneminde Enflasyon ile Enflasyon Belirsizliği İlişkisi

Iktisat Isletme ve Finans, no.219, pp.62-71, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Fiyat İstikrarı Hedefi Açısından Merkez Bankası Güvenilirliğinin Önemi

Iktisat Isletme ve Finans, no.221, pp.57-70, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

The Wealth of Nations during the Pandemic: The Vaccine Equity

KONURALP MEDICAL JOURNAL, vol.14, no.1, pp.172-182, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

PETROL FİYATLARINDAKİ OYNAKLIĞIN İKTİSADİ BÜYÜME VE ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GCC ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.11, no.21, pp.306-330, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Is There a Relationship Between CO2 Emissions and Health Expenditures: Evidence from BRICS-T Countries

BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL, vol.11, no.2, pp.293-305, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Healthcare Expenditures Channel of Natural Resource Curse: The Case of Gulf Cooperation Council Countries

International Journal of Energy Economics and Policy, vol.10, no.2, pp.285-293, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Relationship Between Oil Revenues and Education in Gulf Cooperation Council Countries

International Journal of Energy Economics and Policy, vol.10, no.1, pp.193-201, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

SAĞLIK HARCAMALARI İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, no.20, pp.590-607, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Investigation of Causality Analysis between Economic Growth and CO2 Emissions: The Case of BRICS–T Countries

International Journal of Energy Economics and Policy, vol.9, no.6, pp.430-438, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

AN INVESTIGATION OF MACROECONOMIC PERFORMANCE OF AZERBAIJAN

Eurasian Business & Economics Journal, vol.20, pp.38-63, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

THE INFLUENCE OF MONETARY POLICY ON HOUSING MARKET: EVIDENCES FROM TURKEY

Eurasian Econometrics, Statistics & Emprical Economics Journal, vol.14, pp.146-163, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

AN INVESTIGATION OF ISLAMIC FINANCE AND ISLAMIC BANKING IN MALAYSIA

BILIMNAME, vol.38, no.2, pp.251-287, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

Endonezya'da İSlami Fİnans ve İslami Bankacılık Uygulamaları

Journal of Knowledge Economy and Management, vol.13, no.2, pp.161-95, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

An analysis on the housing price channel: The case of BRICT

Journal of Economics Library, vol.5, no.4, pp.358-70, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Environmental sustainability in local governments: Acase of Turkish municipalities

Journal of Geography and Regional Planning, vol.10, no.12, pp.330-339, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

The effect of the TransAnatolian Natural Gas Pipeline Project (TANAP) on industrial production in Turkey

International Journal of Energy Sector Management, vol.11, no.3, pp.404-415, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

The effect of the Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline Project (TANAP) on industrial production in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY SECTOR MANAGEMENT, vol.11, no.3, pp.404-415, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

İktisadi Büyüme ve Araştırma Geliştirme Ar Ge Harcamaları İlişkisi Üzerine Teorik Bir İnceleme

Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.2, pp.29-44, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

"Parasal Aktarım Mekanizması Konut Fiyatları Kanalı Üzerine Ampirik Bir Analiz

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi:SBArD,, vol.23, pp.19-32, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Küreselleşmenin Vergi Politikaları Üzerindeki Etkileri

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Is There an Interest Rate Channel for Monetary Policy in Turkey

METU Studies in Development, no.37, pp.247-266, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye’de Banka Kredileri Kanalının İşleyişi Üzerine Ampirik Bir Analiz

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, no.11, pp.28-41, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye’de Faiz Kanalı ile Parasal Aktarım Mekanizması

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.4, pp.57-72, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Küreselleşme Sürecinin Sosyal Maliyetleri

MÜSİAD Çerçeve, vol.17, no.49, pp.68-74, 2009 (Non Peer-Reviewed Journal)

Operasyonel Risk Algısına Yönelik Bir Çalışma

Bankacılar Dergisi, no.79, pp.48-57, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye’de Cari Açığın Belirleyicileri: MGARCH Modelleri ile Bir İnceleme

MALİYE FİNANS YAZILARI, vol.23, pp.135-172, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

The Relation between Education and Economic Growth in Turkey: An Econometric Investigation

The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management, vol.4, pp.11-12, 2009 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

The Relation between Life Expectancy and Schooling Time in Turkey: An Analyse with MVAR Mode

The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management, vol.4, pp.127-135, 2008 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

The Relation between Life Expectancy and Economic Growth in Turkey: An Analyse with ARDL Model

The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management, vol.3, pp.25-38, 2008 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Türkiye’de Döviz Kuru Kanalının İşleyişi: VAR Modeli ile Bir Analiz

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.39, pp.95-108, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Alternatif Para Politikası Stratejileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.1, pp.34-54, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye’de 1985-2004 Döneminde Enflasyon Belirsizliği - Büyüme İlişkisi

Finans – Politik & Ekonomik Yorumlar, no.490, pp.51-58, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Elektronik Piyasalardaki Mal ve Hizmetlerin Fiyat ve Maliyet Yapısı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Öneri Dergisi, no.22, pp.259-265, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

İktisat Politikası Uygulamaları Üzerindeki Etkileri Açısından Yeni Ekonomi”

Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.38-48, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Enflasyon Hedeflemesi Başarılı Bir Para Politikası Stratejisi mi?

Finans – Politik & Ekonomik Yorumlar, no.485, pp.20-34, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Yeni Ekonominin Boyutları ve Makro Ekonomik Etkileri

Finans – Politik & Ekonomik Yorumlar, vol.40, no.469, pp.64-74, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Gümrük Birliği Sürecinde Türk Otomotiv Yan Sanayiinin Rekabet Gücü

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.1, pp.159-171, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

Toplumsal Refahın Maksimizasyonu Açısından Dışsallıklar ve Çevre Sorunları

Çevre Koruma Hizmetleri Dergisi, vol.5, no.24, pp.49-55, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ENERGY CONSUMPTION AND ENVIRONMENTAL QUALITY DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD

INTERNATIONAL CONGRESS OF ENERGY ECONOMY AND SECURITY, İstanbul, Turkey, 13 - 14 November 2021, pp.179-186 Sustainable Development

"İslami Finans" Başlığı İçeren Çalışmaların Bibliyometrik Analizi

International Congress of Islamic Economy Finance and Ethics, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2020, pp.57-68

Enerji Yoksulluğu Üzerine Bir İnceleme

International Congress of Energy Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 14 - 15 November 2020, pp.215-222 Sustainable Development

İslam Ekonomisinde Merkez Bankası ve ve Para Politikası

International Congress of Islamic Economy Finance and Ethics, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2020, pp.41-51

Ekolojik Ayak İzi Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi

International Congress of Energy Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 14 November 2020 - 15 January 2021, pp.107-121

Türkiye’de Döviz Kurları İle Katılım Endeksi Arasındaki İlişki

International Congress of Management, Economy and Policy 2019, İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2019, pp.1-8

Sağlık Harcamaları – Yaşam Beklentisi İlişkisi Üzerine Bir Literatür İncelemesi

International Congress of Management, Economy and Policy 2019, İstanbul, Turkey, 20 - 21 April 2019, pp.676-687 Sustainable Development

Şehir Kimliği Kavramına Ekonomik Bir Bakış

International Congress of Management, Economy and Policy 2019, İstanbul, Turkey, 20 - 21 April 2019, pp.1-9

Türkiye’de Çevresel Kirliliğin Sağlık Üzerindeki Etkisi

International Congress of Management, Economy and Policy 2019, İstanbul, Turkey, 20 - 21 April 2019, pp.730-737

Kent Ekonomisi Ve Kentsel Dönüşüm İlişkisinde Pulsar Etkisi

International Congress of Management, Economy and Policy 2018, İstanbul, Turkey, 1 - 02 December 2018, pp.1-13 Sustainable Development

Türkiye’nin Ar-Ge Harcamaları Ve İktisadi Büyüme İlişkisinin Zamanla Değişen Nedensellik Yöntemiyle İncelenmesi

International Congress of Management, Economy and Policy 2018, İstanbul, Turkey, 28 - 29 April 2018, pp.13

Finansal Gelişme Ve Enerji Tüketimi İlişkisi: Türkiye Örneği

International Congress of Management, Economy and Policy 2018, İstanbul, Turkey, 28 - 29 April 2018, pp.203 Sustainable Development

Türkiye’de Kısa Vadeli Faiz Oranları – Döviz Kuru İlişkisi Üzerine Teorik Bir İnceleme Ve Literatür Araştırması

International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 28 - 29 April 2018, pp.5

Turkey-Russıa Relatıons In Terms Of Energy Supply Securıty

International Congress of Management, Economy and Policy 2017, İstanbul, Turkey, 17 - 18 November 2017, pp.130

The Problems Of Cıty Hotels In Turkey And Alternatıve Solutıons

International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 17 - 18 November 2017, pp.217

Yerel Yönetimlerin Sağlıklı Kent Deneyimleri Üzerine Bir İnceleme: Türkiye Örneği

International Congress of Management, Economy and Policy 2016, İstanbul, Turkey, 20 - 21 May 2017, pp.119-120

The Effects Of Monetary Polıcy On Housıng Prıces: The Case Of Turkey

International Congress of Management, Economy and Policy 2017, İstanbul, Turkey, 20 - 21 May 2017, pp.855-869

Varlık Fiyatları Kanalı Üzerine Bir Literatür İncelemesi

International Congress of Management, Economy and Policy 2016, İstanbul, Turkey, 20 - 21 May 2017, pp.171

Türkiye’xxde İslami Finansal Sistemin Gelişiminin Önündeki Engelle

Internatonal Congress of Islamic Economy Finance and Ethics (ISEFE), İstanbul, Turkey, 10 May 2017

Kamu Yapılarında Yeşil Setifikasyon Süreçleri: Strateji ve Uygulamaları

Internatonal Congress of Energy Economy and Security (ENSCON), İstanbul, Turkey, 10 May 2017

Türkiye’de Yabancı İstihdamı Üzerine Bir Değerlendirme

International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 26 November 2016, pp.507

Belediyelerin Sürdürülebilirlik Uygulamalarında Etkinlik Derecesinin Belirlenmesi Üzerine Nitel Bir Çalışma

International Congress of Management, Economy and Policy 2016, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, pp.3426-3438 Sustainable Development

Beşeri Sermaye Kavramının Gelişimi

International Congress of Management, Economy and Policy 2016, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, pp.2384-2394

Effects of Financial Development on Macroeconomic Performance

3rd International Finandebt Conference 2016 on Debt Crises and Financial Stability: Public Policies and Regulatory Responses Face to Risk-Taking - A European Perspective,, İstanbul, Turkey, 03 November 2016, pp.26

The Relationship Between Financial Development and Economic Growth: The Case of Gambia

3rd International Finandebt Conference 2016 on Debt Crisis and Financial Stability, İstanbul, Turkey, 03 November 2016, pp.147-165 Sustainable Development

Kentlilik Bilinci ve Kentsel Dönüşüm: Kocaeli Örneği

1st International Black Sea Business Administration Symposium, Giresun, Turkey, 16 May 2016, pp.305-319 Sustainable Development

Türkiye de Banka Kredileri Kanalının İşleyişi Katılım Bankaları Örneğ

Internatonal Congress of Islamic Economy Finance and Ethics (ISEFE), İstanbul, Turkey, 10 May 2016

Şehir Kimliği ve Sosyoekonomik Yapı Üzerine Bir Değerlendirme: Kırşehir Örneği

12th International Conference on Knowledge, Economy and Management, Antalya, Turkey, 27 November 2014, pp.10 Sustainable Development

Medical Tourism: An Assessment on Turkey

10th International Conference on Knowledge, Economy and Management; 11th International Conference of the ASIA Chapter of the AHRD & 2nd International Conference of the MENA Chapter of the AHRD, Turkey, 01 November 2012, pp.1045-1060

Attacking Poverty and International Organization

International Symposium on Poverty Alleviation Strategies (Experiences and New Ideas), Turkey, 01 October 2010 Sustainable Development

Türkiye’de İkiz Açık Geçerli mi?

Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, Sakarya, Turkey, 01 May 2010

Dornbusch’un Overshooting Modeli Üzerine Bir İnceleme: Türkiye Örneği

7.Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Turkey, 01 October 2009

Political Fiscal Cycle in Turkey: An Econometric Investigation

European Peace Architecture: Integration, Cooperation and Engagement, Albania, 01 June 2009

The Relation Between The Budget Deficit and Current Deficit in Turkey

European Peace Architecture: Integration, Cooperation and Engagement, Albania, 01 June 2009

Türkiye’de Yaşam Beklentisi Ekonomik Büyüme İlişkisi: ARDL Modeli ile Bir Analiz

6.Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Turkey, 01 December 2007 Sustainable Development

Yaşam Beklentisi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

5. Uluslararası Bilgi Ekonomi ve Yönetim KOngresi, Turkey, 01 November 2006, vol.1, no.1 Sustainable Development

Alternatif Para Politikası Stratejilerinin Etkililiği: Bir Karşılaştırma Klavuzu Denemesi

Para Teorisi ve Politikasında Son Gelişmeler Sempozyumu II, Muğla, Turkey, 01 February 2005

Makro Ekonomik Etkileri Açısından Yeni Ekonomi

I.Ulusal Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, Turkey, 01 May 2002

A General Assessment about Domestic Debt Policy of Turkey

First International Joint Symposium on Business Administration: Challenges for Business Administrators in the New Millennium, Turkey, 01 June 2000

Books & Book Chapters

Sınır Tanımayan Bir Kriz: Ekonomik ve Siyasi Boyutlarıyla Covid-19 Pandemisi Üzerine Bir Analiz

in: Covid-19 Pandemisi Sürecinde Sosyoekonomik ve Politik İncelemeler, Ayfer Gedikli,Nigar Demircan Çakar Mehmet Akif Öncü, Editor, Umuttepe Yayınevi, İstanbul, pp.1-27, 2021 Sustainable Development

Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Ekonomi Politikalarında Değişim ve Dönüşüm

in: Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Abdullah Yılmaz, Editor, Umuttepe Yayınevi, İstanbul, pp.1-30, 2021

PARA POLİTİKASI: TEORİ, KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TÜRKİYE UYGULAMASI

in: EKONOMİ POLİTİKALARI -SEÇİLMİŞ KONULAR, Prof.Dr. Erdal Karagöl,Dr.Önder Özgür, Editor, Umuttepe Yay., İstanbul, pp.1-35, 2020

Enerji Bağımlılığı Enerji Arz Güvenliği ve Enerji Politikaları

in: Enerji Ekonomisi- Politika Piyasa Düzenleme, Prof.Dr. Erdal Tanas Karagöl, Editor, Umuttepe Yayınevi, İstanbul, pp.241-268, 2019

An Overview of Turkey’s National Energy Policies

in: Politico-Economic Evaluation of Current Isuues, Sema Genç Yılmaz, Editor, Cambridge International Academics, Londra, pp.143-164, 2018

A Politico-Economic Evaluation on International Credit Rating Agencies

in: Politico-Economic Evaluation of Current Isuues, Sema Genç Yılmaz, Editor, Cambridge International Academics, Londra, pp.49-74, 2018

The State of Qatar

in: Handbook of Research on Sociopolitical Factors Impacting Economic Growth in Islamic Nations, S.Özdemir, S.Erdoğan, A.Gedikli, Editor, Igı Global Publications, Abd, pp.212-253, 2017 Sustainable Development

Kentlilik Bilinci

Umuttepe Yayınevi, İstanbul, 2016

Katılım Bankacılığı: Türkiye ve Dünya Uygulaması

in: İslam Ekonomisi ve Finansı, Gedikli A, Erdoğan S, Editor, Umuttepe, Kocaeli, pp.195-248, 2016

Türkiye’ye Yönelik Doğrudan Yabancı Yatırımlar

in: Türkiye Ekonomisi’nin Dönüşümü, 2000’li Yıllarda Türkiye Ekonomisi, Erdoğan S, Gedikli A, Editor, Umuttepe, Kocaeli, pp.277-305, 2016

Teorik ve Kavramsal Çerçeve

in: Kentlilik Bilinci, Seyfettin Erdoğan ve Ayfer Gedikli, Editor, Umuttepe Yayınevi, İstanbul, pp.13-120, 2016

After Global Crisis, Is It Globalization or Globalonelization?

in: Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance, Ö.Olgu, H.Dinçer and Ü.Hacıoğlu , Editor, United States Of America:Igı Global, Abd, pp.287-307, 2015

Fiscal Harmonization or Fiscal Union in Eurozone?

in: Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance, Ö.Olgu, H.Dinçer and Ü.Hacıoğlu , Editor, United States Of America:Igı Global, Abd, pp.94-104, 2015

Kavramsal Çerçeve ve Uygulamaya İlişkin Değerlendirmeler

in: İmar Hakkı Transferi Sistemi, Seyfettin Erdoğan ve Ayfer Gedikli, Editor, İl Bank, Ankara, pp.6-42, 2015

Tarımsal Destekleme Politikaları

in: Tarım Ekonomisi ve Tarımsal Destekleme Politikaları, Meriç Ertekin, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2012

Türkiye Ekonomisinde İktisadi Büyüme Performansı

in: 2000’li Yıllarda Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Politikalar, Erdal T.Karagöl, Editor, Meydan Yayınevi, İstanbul, 2011

İKTİSADA GİRİŞ

Palme Yayıncılık, Ankara, 2010

1986 Nobel İktisat Ödülü: James Buchanan, Vedat Cengiz ile birlikte

in: Nobelin İzinde İktisat Kuramının Gelişimi, Tahir Büyükakın, Editor, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, pp.1645-1660, 2010

1995 Nobel İktisat Ödülü: R. E. Lucas’ın İktisat Bilimine Katkıları

in: Nobelin İzinde İktisat Kuramının Gelişimi, Tahir Büyükakın, Editor, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, pp.13005-1315, 2010

Sanayileşme Politikaları

in: Endüstri Sosyolojisi, Açık Öğretim Fakültesi, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2010

Genel Ekonomi

Umuttepe Yayınevi, Kocaeli, 2009

Para Politikası

Palme Yayıncılık, Ankara, 2007

Episodes in the Encyclopedia

Economics

TÜBITAK Yayınları, pp.421-423, 2021

Other Publications