Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 1997 - 1999Araştırma Görevlisi

  Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

 • 1993 - 1997Araştırma Görevlisi

  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölünü

Yönetimsel Görevler

 • 2013 - Devam Ediyor Akademik Performans D. Kurulu Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 • 2012 - Devam Ediyor Diğer Akademik Görev

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sosyopark

 • 2012 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat

 • 2012 - Devam Ediyor Rektörlüğe Bağlı Koordinatör

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Üniversite

 • 2012 - Devam Ediyor Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 • 2012 - Devam Ediyor Fakülte Akademik Kurul Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Turizm Fakültesi

 • 2012 - Devam Ediyor Diğer İdari Görev

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 • 2012 - Devam Ediyor Fakülte Akademik Kurul Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

 • 2012 - Devam Ediyor Fakülte Akademik Kurul Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Fen Fakültesi

 • 2012 - Devam Ediyor Diğer Akademik Görev

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 • 2012 - Devam Ediyor Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Fakültesi

 • 2012 - Devam Ediyor Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fen Fakültesi

 • 2012 - Devam Ediyor Fakülte Akademik Kurul Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

 • 2012 - Devam Ediyor Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Turizm Fakültesi

 • 2012 - Devam Ediyor Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

 • 2012 - Devam Ediyor Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

 • 2011 - Devam Ediyor Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 • 2011 - Devam Ediyor Senato Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 • 2011 - Devam Ediyor Rektörlüğe Bağlı Koordinatör

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Çocuk Eğitim Ve Bilm Merkezi, -

 • 2011 - Devam Ediyor Dekan

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Turizm Fakültesi

 • 2011 - 2012Dekan

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Turizm Fakültesi

 • 2009 - 2011Fakülte Akademik Kurul Üyesi

  Kocaeli Üniversitesi

 • 2009 - 2011Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

 • 1999 - 2010Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

Verdiği Dersler

 • Doktoraseminer

 • Yüksek Lisanskriz yönetimi

 • Yüksek LisansMakro İktisadi Analiz

 • Yüksek Lisanssağlık ekonomisi

 • DoktoraUzmanlık Alan Dersi

 • Yüksek LisansMakro İktisadi Analiz

 • Doktoraİleri Makro İktisat

 • DoktoraPara Politikası ve Finansal Sİstem

 • Yüksek LisansMakro Ekonomik Analiz

 • DoktoraKamu Ekonomsi

 • Lisanstarım ekonomisi

 • DoktoraTürkiye Ekonomisinin Yapısal Analizi

 • Lisansmacroeconomics

 • DoktoraPara Politikası Stratejileri

 • DoktoraTürkiye Ekonomisinin Yapısal Analizi

 • Doktorapara politikası ve Finansal Sİstem

 • Yüksek Lisansİktisat Politikası Uygulamaları

 • Yüksek LisansTürkiye Ekonomisi ve Güncel Sorunlar

 • DoktoraTürkiye Ekonomisinin Sektörel Analizi

 • Doktoraseminer

 • Lisansiktisada giriş

 • Lisansmakro iktisat

 • Yüksek LisansTürkye Ekonomisi ve Güncel Sorunları

 • Yüksek Lisansİktisat Politikası Modelleri

 • Lisansekonomi

 • Lisanstürkiye ekonmisinin güncel sorunları

 • Lisansiktisat politikası

Yönetilen Tezler

 • ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME (AR-GE) HARCAMALARININ MAKROEKONOMİK ETKİLERİ: SEÇİLMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ ÜZERİNE İNCELEME, ERDOĞAN S. , Ş.Canbay(Öğrenci), Doktora, 2016
 • sağlık harcamaları iktisadi büyüme: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme, ERDOĞAN S. , M.Gürbüz(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010
 • Bankacılık Sektöründe Operasyonel Risk, ERDOĞAN S. , C.İlbeyi(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010
 • Faiz, Kur ve Makroekonomik Performans (Türkiye Üzerine Bir İnceleme), ERDOĞAN S. , R.KARACAN(Öğrenci), Doktora, 2010
 • Enflasyon Hedeflemesi ve Makro Ekonomik Performans, ERDOĞAN S. , H.Güneş(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009
 • Para Politikası Güvenilirliği – Makro Ekonomik Performans İlişkisi: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Analiz (1990 – 2007), ERDOĞAN S. , C.ERASLAN(Öğrenci), Doktora, 2009
 • Türkiye’de Parasal Aktarım Mekanizmasının Döviz Kuru Kanalı: VAR Modeli Analizi, ERDOĞAN S. , D.ÇAĞRI(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007
 • Türkiye’de Kredi Kanılının İşleyişi: VAR Modeli ile Bir Analiz, ERDOĞAN S. , S.GÖZDE(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007
 • 1980 Sonrası Türkiye’nin Dış Borç Sorunu, ERDOĞAN S. , V.CENGİZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2001
 • Türkiye’de Uygulanmakta Olan Tarımsal Destekleme Politikalarının İktisadi Analizi, ERDOĞAN S. , F.DAYANÇ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2001
 • Yeni Ekonomi, ERDOĞAN S. , B.Demirtaş(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2000
 • Türkiye’de Piyasa Ekonomisine Giriş Sürecinde Yaşanan İstikrarsızlıklar ve Çözüm Önerileri, ERDOĞAN S. , E.SÖZEN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2000

Jüri Üyelikleri

 • Temmuz 2015Marmara Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Ens.

  Marmara Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Ens.

  doktora Tez Savunma Jürisi

 • Haziran 2015Kocaeli üniversitesi Hereke MYO

  Kocaeli üniversitesi Hereke MYO

  Yardımcı Doçentlik Yeniden Atama

 • Mayıs 2015Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens

  Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens

  doktora tez savunması

 • Şubat 201319 mayıs üniversitesi

  19 mayıs üniversitesi

  profesörlük kadrosu

 • Şubat 2013Nevşehir Üniversitesi

  Nevşehir Üniversitesi

  doçentlik ataması

 • Şubat 2013nevşehir Üniversitesi

  nevşehir Üniversitesi

  yardımcı Doçentlik Atama

 • Ocak 2013Marmara Üniversitesi, Bankacaılık ve Sigortacılık Y.O.

  Marmara Üniversitesi, Bankacaılık ve Sigortacılık Y.O.

  Doçentlik ataması

 • Ocak 2013Marmara Üniversitesi, Bankacaılık ve Sigortacılık Y.O.

  Marmara Üniversitesi, Bankacaılık ve Sigortacılık Y.O.

  doçentlik ataması

 • Aralık 2012Marmara Üniversitesi

  Marmara Üniversitesi

  Doktora Tez Savunma Jürisi

 • Kasım 2012Marmara Üniversitesi

  Marmara Üniversitesi

  Doktora Tez Savunma Jürisi

 • Kasım 2012Marmara Üniversitesi

  Marmara Üniversitesi

  Doktora Tez Savunma Jürisi

 • Kasım 2012Marmara Üniversitesi

  Marmara Üniversitesi

  Yardımcı Doçentlik Atama

 • Ekim 2012ÜAK

  ÜAK

  Doçentlik sınav jürisi

 • Ekim 2012ÜAK

  ÜAK

  Doçentlik sınav jürisi

 • Ekim 2012ÜAK

  ÜAK

  Doçentlik sınav jürisi

 • Ekim 2012ÜAK

  ÜAK

  Doçentlik sınav jürisi

 • Ekim 2012ÜAK

  ÜAK

  Doçentlik sınav jürisi

 • Ekim 2012ÜAK

  ÜAK

  Doçentlik sınav jürisi

 • Eylül 2012Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

  Doçentlik kadrosuna atama

 • Aralık 2011Kocaeli Üniversitesi

  Kocaeli Üniversitesi

  Doktora Tez Savunma Jürisi

 • Ekim 2011kilis üniversitesi

  kilis üniversitesi

  Doçentlik Atama

 • Eylül 2011kocaeli üniversitesi

  kocaeli üniversitesi

  yüksek lisans tez

 • Temmuz 2011İstanbul Üniversitesi

  İstanbul Üniversitesi

  Yardımcı Doçentlik Atama

 • Temmuz 2011Kocaeli Üniversitesi

  Kocaeli Üniversitesi

  Doktora Tez Savunma Jürisi

 • Temmuz 2011İstanbul Üniversitesi

  İstanbul Üniversitesi

  yardımcı Doçentlik Atama

 • Haziran 2011Kocaeli Üniversitesi

  Kocaeli Üniversitesi

  Doktora Tez Savunma Jürisi

 • Mayıs 2011Marmara Üniversitesi

  Marmara Üniversitesi

  Doktora Tez Savunma Jürisi

 • Mayıs 2011Marmara Üniversitesi

  Marmara Üniversitesi

  Doktora Tez Savunma Jürisi

 • Kasım 2010kırklareli üniversitesi

  kırklareli üniversitesi

  akademik kadroya atama

 • Kasım 2010kocaeli üniversitesi

  kocaeli üniversitesi

  yüksek lisans tez

 • Ekim 2010marmara Üniversitesi

  marmara Üniversitesi

  doktora Tez Savunma Jürisi

 • Ekim 2010marmara Üniversitesi

  marmara Üniversitesi

  akademik kadroya atama

 • Nisan 2010marmara Üniversitesi

  marmara Üniversitesi

  doktora Tez Savunma Jürisi

 • Kasım 2009kocaeli üniversitesi

  kocaeli üniversitesi

  doktora Tez Savunma Jürisi

 • Haziran 2009marmara Üniversitesi

  marmara Üniversitesi

  yüksek lisans tez

 • Mayıs 2009kocaeli üniversitesi

  kocaeli üniversitesi

  doktora Tez Savunma Jürisi

 • Mayıs 2008kocaeli üniversitesi

  kocaeli üniversitesi

  doktora Tez Savunma Jürisi

 • Nisan 2007kocaeli üniversitesi

  kocaeli üniversitesi

  doktora Tez Savunma Jürisi

 • Mart 2007kocaeli üniversitesi

  kocaeli üniversitesi

  doktora Tez Savunma Jürisi

 • Ekim 2003Kocaeli üniversitesi

  Kocaeli üniversitesi

  doktora tez savunması

 • Temmuz 2003Kocaeli üniversitesi

  Kocaeli üniversitesi

  Doktora Tez Savunma Jürisi

 • Mayıs 2002kocaeli üniversitesi

  kocaeli üniversitesi

  doktora Tez Savunma Jürisi

 • Kasım 2001kocaeli üniversitesi

  kocaeli üniversitesi

  yüksek lisans tez

 • Kasım 2000kocaeli üniversitesi

  kocaeli üniversitesi

  yüksek lisans tez