Academic and Administrative Experience

Managerial Experience

  • 2023 - Continues Görme Engelliler Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı

    Istanbul Medeniyet University, Eğitim BilimleriFakültesi, Özel Eğitim Bölümü