Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Informal Employment and Business Cycles in Emerging Market Economies

JOURNAL OF MACROECONOMICS, vol.74, pp.1-44, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Technology Shocks and Covered Interest Parity Deviations In Emerging Market Economies

EMPIRICAL ECONOMICS, vol.62, no.6, pp.21-64, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

Examining the Efficiency, Labor and Investment Wedges in Africa

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.7, no.2, pp.479-498, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Technology Shocks and Non-stationary Hours in Emerging Countries and DSVAR

Margin: The Journal of Applied Economic Research, vol.14, no.2, pp.129-163, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Labour market fluctuations: An RBC model for emerging countries

Central Bank Review, vol.19, no.4, pp.141-153, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

Covid 19 Sağlık Şoku ve Makro İktisadi Analizi

in: Covid 19`un Finansal, Ekonomik ve Sosyal Etkileri Üzerine Araştırmalar, Abdulkadir Barut,Metin İlbasmış, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.143-158, 2022

İç Göç Hareketliliğinin Makro ve Mikro Kuramlar ile Değerlendirilmesi: Ardahan İli Örneğinde Bir Değerlendirme

in: Ardahan Değerlemeleri -2- Değerler, Potansiyeller ve Yaklaşımlar, Ihsan Kurtbas, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.287-319, 2020