Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Shame Experiences Underlying Depression of Adult Turkish Women

Qualitative Health Research, vol.1, pp.1-12, 2015 (Journal Indexed in SCI)

Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği, Endişe ile İlgili İnançlar Ölçeği ve Endişenin Sonuçları Ölçeğinin Geçerliği ve Güvenirliği

Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal Of Psychiatry, no.10, pp.261-270, 2009 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

Terapi İlişkisinin Terapist ve Danışanın Kaçınma Örüntüleri Açısından İncelenmesi: Bir Konuşma Analizi Çalışması

AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, vol.6, no.2, pp.106-126, 2019 (National Refreed University Journal)

Women's experiences of group intervention with schema therapy techniques: A qualitative process analysis.

Counselling and Psychotherapy Research, vol.19, pp.301-310, 2019 (International Conference Book)

Psikoterapide Süreç Analizi: Nitel Araştırma Yöntemlerinin Psikoterapi Araştırmalarına Uygulanışı

AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, vol.6, no.1, pp.1-17, 2019 (National Refreed University Journal)