Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AÇLIK GREVİ VE AÇLIK GREVİNE MÜDAHALE

Tıp Hukuku Dergisi, ss.83-102, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License