Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2017 - 2021 Doktora

  Tahran Üniversitesi, Edebiyat ve Beşerî Bilimler Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı , İran

 • 2015 - 2016 Yüksek Lisans

  Tahran Üniversitesi, Edebiyat ve Beşerî Bilimler Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı , İran

 • 2010 - 2014 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2021 Doktora

  Baztâb-ı muhaceret-i Şuarâ, Urefâ ve Ulemâ-yi Horasânî ve Mâverâünnehrî be Anatolî ba tekye ber Emîr Buhârî (Der miyân-ı kurun-i heftom ve dehom-i hicrî)

  Tahran Üniversitesi, Edebiyat ve Beşerî Bilimler Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı

 • 2016 Yüksek Lisans

  Te'sîr-i Tarikat-ı Kazerûniyye Ber Anatolî; Ba Nigâhi Be Do Nüsha: "Firdevsü'l-mürşidiyye fî esrâri's-samediyye ve Mirsadü'l-ahrâr ila Siyer-i Mürşidü'l-ebrâr

  Tahran Üniversitesi, Edebiyat ve Beşerî Bilimler Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı