Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2019 "Hemâyiş-i Beynelmileli-yi Berresî-yi Nakş ve Câygâh-ı Zenân-ı Şâir ve Nivisende der Edebiyat-ı Muâsır-ı Türkiye". İsfend 1397, Tahran

  Katılımcı

  Tehran, İran

 • 2018 "Dovvomin Konferans-i Beynelmileli-yi Berresî-yi Mesâil-i Cârî-yi Zebânha, Gûyeşha ve Zebânşinâsî". Behmen 1396, Ahvaz

  Katılımcı

  Ahvaz, İran

 • 2017 "Devâzdehomin Girdihemâyi-yi Beynelmileli-yi Encumen-i Tervic-i Zebân ve Edeb-i Farsî". Şehriver 1396, Kirmanşah

  Katılımcı

  Kermanshah, İran

 • 2017 "Sevvomin Hemâyiş-i Millî-yi Metnpejuhî-yi Edebî". Ordibeheşt 1396, Tahran

  Katılımcı

  Tehran, İran

 • 2016 "Hemayiş-i Beynelmileli-yi Abdurrahman Camî". Mordad 1395, Türbet Cam

  Katılımcı

  Mashhad, İran

 • 2014 III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

  Katılımcı

  Sakarya, Türkiye

Burslar

 • 2015 - 2021 2014 YLSY

  Milli Eğitim Bakanlığı