Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2012 - Devam Ediyor Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü/ Fars Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

 • 2010 - 2015 Doktora

  Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili/Yeni Türk Dili , Türkiye

 • 2007 - 2009 Yüksek Lisans

  Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Dili, Türkiye

 • 2003 - 2007 Lisans

  Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2015 Doktora

  Câmi’ü’l-Hisâb (Giriş-İnceleme-Metin-Dizin)

  Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili/Yeni Türk Dili

 • 2009 Yüksek Lisans

  Çoktan Seçmeli Sınav Sistematiğinin Metin Dilbilimsel Çözümlenmesi

  Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Dili

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü Farsca

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2015Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Türkçe Okutmanları Hizmet İçi Eğitim Sertifikası , Yunus Emre Vakfı-Belgrad/Sırbistan

 • 2014Eğitim Yönetimi ve Planlama

  TÜBİTAK Proje Yazma Eğitimi , Eskişehir Osmangazi Üniversitesi-TÜBİTAK

 • 2013Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifikası , Yunus Emre Vakfı

 • 2012Eğitim Yönetimi ve Planlama

  İşaret Dili Kursu , Uludağ Üniversitesi- Nilüfer Belediyesi Halk Eğitim Merkezi İşbirliği/ DUYUMER-İSTANBUL