Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Transformation of Local Culinary through Gastronomy Tourism

SOSYOEKONOMI, vol.28, no.43, pp.243-256, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Tourist Tax Practices in European Union Member Countries and Its Applicability in Turkey

JOURNAL OF TOURISMOLOGY, vol.5, no.2, pp.145-158, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Tourism in the organizational structures of metropolitan municipalities

Journal of Tourism Theory and Research, vol.5, no.1, pp.16-26, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

An investigation of academic staff in the department of gastronomy and culinary arts

SOBİDER-Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.31, pp.323-331, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Turkey's tourism policies in the period of planned development

journal of human sciences, vol.14, no.4, pp.3415-3431, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Turizmde önde gelen ülkelerde normlar, güven ve sosyal ağlar temelinde sosyal sermaye

Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.14, no.27, pp.385-413, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Crisis and tourism in Turkey-Israel relations

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, vol.9, no.43, pp.891-905, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Bedevi Ümrandan Hazeri Ümrana Geçiş Boş Zaman Kültürüne Bir Bakış

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.4, no.12, pp.572-583, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Investigation of emotional labor presentations styles and self-acceptance values of tour guides

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, vol.9, no.43, pp.1612-1618, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Investigation of recreational nature parks in Mersin as protected areas

Social Sciences: e-Journal of New World Sciences Academy, vol.11, no.2, pp.85-115, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Tourism Discourse in the Orientalist Imagination

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.4, no.11, pp.257-268, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Turizmin kayıp halkası: “Sosyal sermaye”

The Journal of International Social Research, vol.8, no.40, pp.766-776, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Tasınmaz Kültür Varlıklarının Kültür Turizmi Açısından Önemi Topkapı Sarayı Müzesi Örneği

TURAR Turizm ve Araştırma Dergisi, vol.3, no.1, pp.60-80, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Politik Krizlerin Turizm Talebi Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma: Mısır Turizmi

Nişantaşı Üniversitesi Akademik Turizm ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.57-69, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Is Turkey Successful in Diversification of the Tourism Market by Geographical Regions?

6th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Warszawa, Poland, 24 - 25 October 2019, pp.87-90

An Evaluation of the Regulations for People with Disabilities in Accommodation Establishments in Turkey

6th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Warszawa, Poland, 24 - 25 October 2019, pp.45-51 Sustainable Development

A social tourism proposal for municipalities 4T: Twin Towns Twin Tourists

2nd International Conference on New Approaches in Social Sciences and Humanities, İstanbul, Turkey, 26 - 28 October 2018, pp.197-203 Sustainable Development

The Comparison of Obligation of Educated Personnel Employing in the Accommodation Establishments Licensed by Municipalities and the Ministry of Culture and Tourism

UNESAK-2018 Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Turkey, 26 - 28 October 2018, pp.545-553

Sakarya İli Turizm Sektörünün Rekabetçilik Analizi

14. Ulusal Turizm Kongresi, Kayseri, Turkey, 5 - 08 December 2013, pp.1317-1335

İnanç Turizminde Ashâb'ı Kehf Mağarası: Doğu Akdeniz Örneği

II. DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, Adana, Turkey, 19 April 2013, pp.193-205

Artvin Barı Atabarı Sözlü Kültürel Ürünlerin Kent Markalamada Kullanılması

Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu, Artvin, Turkey, 31 May - 02 June 2012, pp.345-354

Marka Kent Olma Sürecinde Yerel Yönetimlerin Yeri ve Önemine Yönelik Bir Değerlendirme İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği

Değişen Dünyada Yerel Yönetimlerin Modernizasyonu Sempozyumu, Bishkek, Kyrgyzstan, 30 - 31 May 2012, pp.433-441

Türkiye'de Toplu Konut Politikasının Sağlıklı Kentleşme Süreci Çerçevesinde Değerlendirilmesi TOKI Örneği

Değişen Dünyada Yerel Yönetimlerin Modernizasyonu Sempozyumu, Bishkek, Kyrgyzstan, 30 - 31 May 2012, pp.294-301

Tyana Tuvanuva Antik Kenti Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi

1. Uluslararası Niğde Dil, Kültür ve Tarih Sempozyumu, Niğde, Turkey, 3 - 06 May 2012, pp.406-409

Soyut Kültürel Miras Olarak Halk Hikâyelerinin Şehir Tanıtım Unsuru Olarak Kullanılması Ferhat ile Şirin

1. Uluslararası Niğde Dil, Kültür ve Tarih Sempozyumu, Niğde, Turkey, 3 - 06 May 2012, pp.26-31

Tarihi Eserlerin Korunmasında İl Özel İdarelerin Rolü ve Önemi: İstanbul İl Özel İdaresi

VI. Lisansüstü Turizm Ögrencileri Araştırma Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 April 2012, pp.453-463

Destinasyon Yönetiminde Yerel Yönetimlerin Rolü ve Önemi: İstanbul Örneği

VI. Lisansüstü Turizm Ögrencileri Araştırma Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 April 2012, pp.769-770

Karabük Yenice Ormanlarının Rekreasyon Potansiyelinin Değerlendirilmesi

1. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 April 2012, pp.629-643 Sustainable Development

Sürdürülebilir Turizmde Yerel Yönetimlerin Rolü ve Önemine Yönelik Kavramsal Bir Değerlendirme

II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 April 2012, pp.271-283

Zamana Karsı Safranbolu Safranbolu Evlerinin Turistik Çekicilik Unsurları Açısından Değerlendirilmesi

II. 5 Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 April 2012, pp.350-375

Evaluation of Touristic Experiences As a Liminal Experience

The Fourth Annual Consumer Behavior in Tourism Symposium 2011, Bolzano, Italy, 1 - 03 December 2011, pp.2

Books & Book Chapters

Internet of Things for Travel Services

in: Digital Technology Advancements in Knowledge Management, Albert Gyamfi,Idongesit Williams, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.167-186, 2021 Creative Commons License

Yerel Yönetimler için Sürdürülebilir Turizm Göstergeleri

in: Sürdürülebilir Turizm Gösterge Geliştirme ve Ölçme Yaklaşımı, Oğuz Türkay,İsmail Çalık, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.143-173, 2019 Creative Commons License Sustainable Development

Analysis of the 5Vs of Big Data in Virtual Travel Organizations

in: Big Data and Knowledge Sharing in Virtual Organizations, Albert Gyamfi,Idongesit Williams, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.43-70, 2019 Creative Commons License

Uzakdoğu ve Avustralya Mutfağı

in: Uluslararası Gastronomi: Temel Özellikler Örnek Menüler ve Reçeteler, Mehmet Sarıışık, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.99-138, 2019

Yiyecek ve İçecek İsletmelerinde Pazarlama

in: Yiyecek ve İçecek Yönetimi, Kurtuluş Karamustafa, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.339-374, 2018 Creative Commons License

Konaklama İsletmelerinde Markalaşma

in: Turizmde Markalaşma, Şehnaz Demirkol, Editor, Değisim Yayınları, İstanbul, pp.123-190, 2016 Creative Commons License

Avrupa Birliği Turizm Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme

in: Avrupa Birliği Tartışmalar ve Öneriler, Aziz Tuncer,Hakan Demir, Editor, Sakarya Üniversitesi Basımevi, Sakarya, pp.120-149, 2014