Education Information

Education Information

 • 2012 - 2016 Postgraduate

  Sakarya University, Instıtute Of Socıal Scıences, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Turkey

 • 2011 - 2014 Doctorate

  Sakarya University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turizm İşletmeciliği, Turkey

 • 2009 - 2011 Postgraduate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Turizm İşletmeciliği, Turkey

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Bogazici University, Academy Of Applıed Scıences, Turizm İşletmeciliği, Turkey

Dissertations

 • 2016 Postgraduate

  Türkiye'nin Turizm Politikalarının Beş Yıllık Kalkınma Planları ve Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Kapsamında İncelenmesi

  Sakarya University, Instıtute Of Socıal Scıences

 • 2014 Doctorate

  Turizm Destinasyonu Yöneti(şi)minde Kamu Yönetiminin Rolü Üzerine Bir Araştırma Sustainable Development

  Sakarya University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turizm İşletmeciliği

 • 2011 Postgraduate

  Sustainable Development

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Turizm İşletmeciliği Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English