Eğitim Bilgileri

Doktora, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Türkiye 2014 - Devam Ediyor
Yüksek Lisans, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Türkiye 2011 - 2013
Lisans Çift Anadal, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Türkiye 2006 - 2010
Lisans, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mütercim Ve Tercümanlık Bölümü, Türkiye 2005 - 2010

Yabancı Diller

İngilizce, C2 Ustalık
Fransızca, B1 Orta

Araştırma Alanları

Uluslararası İlişkiler, AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler

Akademik Unvanlar / Görevler

Araştırma Görevlisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası ilişkiler , 2019 - Devam Ediyor

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar