Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

 • 2015 - 2016Psoriazis Tanılı Hastaların Lezyonel Derisinde ve Sağlıklı Populasyonun Normal Derisinde Apelin ApelinAPJ reseptör VEGF ve CD34 Düzeylerinin Karşılaştırılması

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  AKDENİZ N. (Yürütücü) , Ayhan V., KAVALA M. , KARADAĞ A. S.

 • 2015 - 2016Yara yeri iyileşmesinde topikal kurkumin ile oral kuarsetinin sinerjistik etkilerinin histopatolojik ve biyokimyasal olarak gösterilmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  AKDENİZ N. (Yürütücü) , UZUNÇAKMAK T. K. , KANTER M. , KARADAĞ A. S.

 • 2015 - 2016DERİ TÜMÖRLERİNİN TELEDERMATOSKOPİK DEĞERLENDİRİLMESİNDE FARKLI İKİ DERMATOSKOPİ CİHAZININ ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

  KARADAĞ A. S.

 • 2014 - 2016Sistem biyolojisi yaklaşımı ile Psoriazis (Sedef hastalığı) ile ilintili biyobelirteç tayini”

  Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

  KARADAĞ A. S.

 • 2014 - 2016Psöriazis hastalarında serumda biyokimyasal belirteçlerin düzeyleri (Gas 6, omentin, nesfatin, ,vasfin, chemerin, fetuin A,endocan ve micro RNA)

 • 2012 - 2014Ratlarda düşük ve yüksek doz asitretinin epifizyal büyüme plağına etkilerinin biyokimyasal ve histolojik olarak değerlendirilmesi

  Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

  KARADAĞ A. S.

 • 2012 - 2013Ratlarda optimum dozdaki asitretinin, siklosporinin ve metotrexatın spermatogenezis üzerine olan etkilerinin endokrinolojik ve histolojik olarak değerlendirilmesi

  Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

  KARADAĞ A. S.

 • 2012 - 2013Mikozis Fungoides’li Hastalarda Antimikrobiyal Peptitler ve Glutatyon-S-Transferaz İzozimlerinin Ekspresyonlarının İmmunohistokimyasal Olarak Değerlendirilmesi

  Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

  KARADAĞ A. S.

 • 2011 - 2013Rozase hastalarında Antimikrobiyal Peptidler, Glutatyon-S-Transferaz İzozimlerinin Ekspresyonları’

  Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

  KARADAĞ A. S.

 • 2011 - 2012’Yüksek doz ve düşük doz izotretinoin tedavisi alan akne vulgaris hastalarında hipofiz hormonlarının karşılaştırılması’’.

  Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

  KARADAĞ A. S. (Yürütücü)

 • 2011 - 2012’’Asitretin ve izotretinoin tedavisi kullanan akne hastalarında serum leptin, adiponektin ve retinol bağlayıcı protein-4 düzeyleri’’

  Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

  KARADAĞ A. S. (Yürütücü)