Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

 • 2015 - 2017Mikozis Fungoidesli hastalarda CYP1B1 gen polimorfiziminin fototerapi tedavisi öncesi ve sonrası sitokrom P450 enzim CYP1A1 CYP1B1 ve CYP2E1 ekspresyonlarına etkisinin immünohistokimyasal yöntemlerle değerlendirilmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  KARADAĞ A. S. (Yürütücü) , YILMAZ S. N. , BAYRAMGÜRLER D., AKALIN İ. , OĞUZTÜZÜN S., ŞENOL S., et al.

 • 2015 - 2016Psoriazis Tanılı Hastaların Lezyonel Derisinde ve Sağlıklı Populasyonun Normal Derisinde Apelin ApelinAPJ reseptör VEGF ve CD34 Düzeylerinin Karşılaştırılması

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  AKDENİZ N. (Yürütücü) , Ayhan V., ZEMHERİ I. E. , KARADAĞ A. S.

 • 2015 - 2016Yara yeri iyileşmesinde topikal kurkumin ile oral kuarsetinin sinerjistik etkilerinin histopatolojik ve biyokimyasal olarak gösterilmesi

 • 2015 - 2016Psoriasis vulgaris hastalarında Fototerapi tedavisinin CYP 450 ve GST izoenzimlerinin ekspresyonuna etkisi

 • 2015 - 2016DERİ TÜMÖRLERİNİN TELEDERMATOSKOPİK DEĞERLENDİRİLMESİNDE FARKLI İKİ DERMATOSKOPİ CİHAZININ ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

  KARADAĞ A. S.

 • 2014 - 2016Sistem biyolojisi yaklaşımı ile Psoriazis (Sedef hastalığı) ile ilintili biyobelirteç tayini”

  Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

  KARADAĞ A. S.

 • 2014 - 2016Psöriazis hastalarında serumda biyokimyasal belirteçlerin düzeyleri (Gas 6, omentin, nesfatin, ,vasfin, chemerin, fetuin A,endocan ve micro RNA)

 • 2013 - 2015Psoriazis Vulgaris hastalarında fototerapi, asitretin ve metotreksat tedavisinin Glutatyon S- Transferaz (GSTT1 , GSTM1, GST K1, GSTP1 VE GSTO1), CYP1A1, CYP1B1 ve CYP2E1 ekspresyonlarına etkisi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  KARADAĞ A. S. (Yürütücü) , ÖZKANLI S. Ş. , OĞUZTÜZÜN S., AKBULAK Ö.

 • 2014 - 2014Akne vulgaris hastalarında İzotretinoinin Farklı Dozlarının Hipofiz Hormonlarına Etkisi (The Effect of Different Doses of Isotretinoin on Pituitary Hormones in Patients with Acne Vulgaris)

 • 2013 - 2014Akne Vulgarisin farklı lezyonları arasında Toll Like Reseptör 2(TLR-2),Toll Like Reseptör-4(TLR-4) ve antimikrobiyal peptid düzeylerinin karşılaştırılması

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  KARADAĞ A. S. (Yürütücü) , Özlü E., OĞUZTÜZÜN S., ZEMHERİ E. I.

 • 2012 - 2014Ratlarda düşük ve yüksek doz asitretinin epifizyal büyüme plağına etkilerinin biyokimyasal ve histolojik olarak değerlendirilmesi

  Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

  KARADAĞ A. S.

 • 2013 - 2013Rekürren aftöz stomatitli hastalarda artmış insülin direnci

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  KARADAĞ A. S. (Yürütücü)

 • 2012 - 2013Ratlarda optimum dozdaki asitretinin, siklosporinin ve metotrexatın spermatogenezis üzerine olan etkilerinin endokrinolojik ve histolojik olarak değerlendirilmesi

  Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

  KARADAĞ A. S.

 • 2012 - 2013Mikozis Fungoides’li Hastalarda Antimikrobiyal Peptitler ve Glutatyon-S-Transferaz İzozimlerinin Ekspresyonlarının İmmunohistokimyasal Olarak Değerlendirilmesi

  Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

  KARADAĞ A. S.

 • 2011 - 2013Rozase hastalarında Antimikrobiyal Peptidler, Glutatyon-S-Transferaz İzozimlerinin Ekspresyonları’

  Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

  KARADAĞ A. S.

 • 2011 - 2012’Yüksek doz ve düşük doz izotretinoin tedavisi alan akne vulgaris hastalarında hipofiz hormonlarının karşılaştırılması’’.

  Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

  KARADAĞ A. S. (Yürütücü)

 • 2011 - 2012’’Asitretin ve izotretinoin tedavisi kullanan akne hastalarında serum leptin, adiponektin ve retinol bağlayıcı protein-4 düzeyleri’’

  Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

  KARADAĞ A. S. (Yürütücü)