Mesleki Deneyim

Yönetimsel Görevler

 • 2012 - 2013Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Bilimler

Verdiği Dersler

 • Yüksek LisansSLE, Sjogren, morfea ve Raynaud hastalığı

 • Yüksek LisansHIV'nin deri bulguları

 • Yüksek LisansSifiliz

 • Yüksek LisansSistemik hastalıkalrın deri bulguları

 • Yüksek LisansCinsel yolla bulaşan hastalıkalr

 • Yüksek LisansPsoriasis

 • Yüksek LisansKozmetik dermatoloji

 • Yüksek LisansNormal derinin yapısı ve fonksiyonları, derinin mantar hastalıkları, kutanöz leişmanyazis