Mesleki Deneyim

Yönetimsel Görevler

 • 2012 - 2013Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Bilimler

Verdiği Dersler

 • Yüksek LisansSLE, Sjogren, morfea ve Raynaud hastalığı

 • Yüksek LisansHIV'nin deri bulguları

 • Yüksek LisansSifiliz

 • Yüksek LisansSistemik hastalıkalrın deri bulguları

 • Yüksek LisansCinsel yolla bulaşan hastalıkalr

 • Yüksek LisansPsoriasis

 • Yüksek LisansKozmetik dermatoloji

 • Yüksek LisansNormal derinin yapısı ve fonksiyonları, derinin mantar hastalıkları, kutanöz leişmanyazis

Yönetilen Tezler

 • “Fototerapi alan psoriasis vulgarisli hastalarda tedavinin kardiyovasküler bulgulara etkisi ve makrofaj migrasyon inhibitör faktör (MIF), CXCL12, C Reaktif Protein (CRP) ve Interlökin-6 (IL-6) seviyeleri ile korelasyonu

  KARADAĞ A. S.

  H.Süslü(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2017

 • Psoriazis Vulgaris hastalarında fototerapi, asitretin ve metotreksat tedavisinin Glutatyon S- Transferaz (GSTT1 , GSTM1, GST K1, GSTP1 VE GSTO1), CYP1A1, CYP1B1 ve CYP2E1 ekspresyonlarına etkisi

  KARADAĞ A. S.

  Ö.AKBULAK(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2013

 • Akne Vulgarisin farklı lezyonları arasında Toll Like Reseptör 2(TLR-2),Toll Like Reseptör-4(TLR-4) ve antimikrobiyal peptid düzeylerinin karşılaştırılması

  KARADAĞ A. S.

  E.ÖZLÜ(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2013

 • Vitiligo Hastalarında otoimmünite ve BAEP ilişki

  KARADAĞ A. S.

  İ.ÇEÇEN(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2011