Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Assistant Professor

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Engineering And Natural Sciences , Bioengineering

 • 2001 - 2003 Research Assistant

  Middle East Technical University, Faculty Of Engineering, Çevre Mühendisliği

Managerial Experience

 • 2020 - Continues Member of the Senate

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Engineering And Natural Sciences , Bioengineering

 • 2020 - Continues Vice Dean

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Engineering And Natural Sciences , Bioengineering

 • 2018 - Continues Deputy Head of Department

  Istanbul Medeniyet University, Faculty of Engineering and Natural Sciences , Bioengineering

Courses

 • Undergraduate Biyoproses Mühendisliği

 • Undergraduate Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate Akademik Sunum Becerileri

 • Postgraduate Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

 • Postgraduate Çevre Mühendisliğinin Temel Kavramları

 • Postgraduate Enerji ve Sera Gazı Emisyon Yönetimi

 • Undergraduate Biyomühendisliğe Giriş