Yayınlar & Eserler

Kitap & Kitap Bölümleri

Turkish Insurance Law

Turkish Private Law, Prof. Dr. Refik Korkusuz,Doç. Dr. Ferna İpekel Kayalı, Editör, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, ss.337-355, 2018