Araştırma Alanları

  • Fizik

  • Atom ve Molekül Fiziği

  • Atomik ve moleküler etkileşimler

  • Disiplinlerarası Fizik ve İlgili Bilim ve Teknoloji Alanları

  • Malzeme Bilimi

  • Yoğun Madde 1:Yapısal, Mekanik ve Termal Özellikler

  • Durum yoğunluğu, faz dengesi ve faz geçişleri

  • Yüzeyler ve arayüzeyler; İnce filmler ve nanosistemler

  • Temel Bilimler