Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Associate Professor

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Tourism, Tourism Management

 • 2017 - 2018 Associate Professor

  Istanbul Medeniyet University, Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları

 • 2017 - 2017 Assistant Professor

  Istanbul Medeniyet University, Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları

 • 2016 - 2016 Assistant Professor

  Duzce University, Faculty Of Busıness Admınıstratıon, Department Of Busıness

 • 2014 - 2015 Assistant Professor

  Sakarya University, Faculty Of Busıness Admınıstratıon, Department Of Tourısm

 • 2009 - 2014 Research Assistant

  Sakarya University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turizm İşletmeciliği

Managerial Experience

 • 2022 - Continues Rectorate Commissioner

  Istanbul Medeniyet University, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği

 • 2021 - Continues Head of Department

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Tourism, Tourism Management

 • 2021 - Continues Head of Department

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Tourism, Tourism Management

 • 2020 - Continues Member of the Commission

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Tourism, Tourism Management

 • 2019 - Continues Rektörlük Kalite Komisyonu Üyesi

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Tourism, Tourism Management

 • 2018 - Continues Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Istanbul Medeniyet University, Faculty of Tourism, Tourism Management

 • 2017 - 2018 Head of Department

  Istanbul Medeniyet University, Turizm Fakültesi, Gastronomi Ve Mutfak Sanatları

 • 2016 - 2017 Deputy Head of Department

  Duzce University, Faculty Of Busıness Admınıstratıon, Department Of Busıness

Courses

 • Doctorate Turizm Antropolojisi

 • Undergraduate Örgütsel Davranış

 • Undergraduate Seyahat Acentaları ve Tur Operatörleri

 • Postgraduate Seminer

 • Undergraduate Halkla İlişkiler ve İletişim

 • Undergraduate Kişilerarası İletişim

 • Doctorate Turist Psikolojisi

 • Undergraduate Davranış Bilimleri

 • Postgraduate Turizm Sosyolojisi

 • Postgraduate Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış

 • Postgraduate Sağlık Turizminde Kültürlerarası İletişim

 • Undergraduate Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Pazarlama

 • Postgraduate Dönem Projesi

 • Undergraduate Sosyal Psikoloji

 • Undergraduate Pazarlama Araştırmaları

 • Undergraduate Tüketici Davranışları

 • Undergraduate Pazarlama İlkeleri

 • Undergraduate Turist Davranışı