Education Information

Education Information

 • 2012 - 2016 Postgraduate

  Sakarya University, Instıtute Of Socıal Scıences, Sosyoloji, Turkey

 • 2009 - 2013 Doctorate

  Sakarya University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turizm İşletmeciliği, Turkey

 • 2007 - 2009 Postgraduate

  Sakarya University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turizm İşletmeciliği, Turkey

 • 2004 - 2007 Undergraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Turizm İşletmecilği, Seyahat İşletmeciliği, Turkey

Dissertations

 • 2016 Postgraduate

  Konaklama Birimi Olarak Huzurevleri Algısı

  Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji

 • 2013 Doctorate

  Turistlerin Tatil Dönemlerinde Sergiledikleri Geçici Davranış Değişiklikleri (Liminoid) Üzerine Bir Araştırma

  Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği

 • 2009 Postgraduate

  Efsanelerin Turistik Çekicilik Üzerine Etkileri: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma

  Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English