Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Wisdom and Altruism in Entrepreneurship: Comparing Social Entrepreneurs to Commercial Entrepreneurs

İşletme Araştırmaları Dergisi / Journal of Business Research-Turk, vol.13, no.3, pp.1935-1944, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Impact of a Career Development and Planning Course on University Students’ Career Adaptability Levels

Global Media Journal- Turkish Edition, vol.10, no.20, pp.414-434, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

What are the Factors Affecting Employee Performance in the Food and Finance Sector? The Role of Sustainable Quality Perception, Psychological Well-being and Work Engagement Variables

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi / International Journal of Society Researches, vol.12, no.18, pp.1-22, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Examining Work Engagement and Job Satisfaction Variables in their Relations with Job Performance and Intention to Quit

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.2, pp.1133-1150, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

İş Yükü, İrritasyon ve Çalışmaya Tutkunluk İlişkisinde Algılanan Yönetici Desteği ve Pozitif Psikolojik Sermaye Biçimleyici midir?

İş'te Davranış Dergisi / The Journal of Behavior at Work, vol.4, no.1, pp.25-45, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Acil Servis Çalışanlarında Stres ve İş Tatmini: Temel Benlik Değerlendirmeleri ve Sosyal Desteğin Rolü

İş'te Davranış Dergisi / The Journal of Behavior at Work, vol.3, no.2, pp.119-139, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

İşkolikliğin Olası Öncelleri: Kişilik, Değerler ve Kariyer Hedefleri

İş'te Davranış Dergisi /The Journal of Behavior at Work, vol.2, no.2, pp.50-67, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Personality, Values and Career Concerns As Individual Antecedents of Workplace Influence Tactics

Global Media Journal (Turkish Edition), pp.63-85, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Entrepreneurship Education and Disciplinary Differences of University Students in Regard to Their Tendency to Become an Entrepreneur

Journal of Advanced Management Science, vol.2, no.4, pp.310-315, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Values? How social entrepreneurs' portrait values differ from commercial entrepreneurs?

INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.2, no.9, pp.143-160, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Lise Gençliginin Kariyer Seçimi Olarak Girisimcilik ve Girisimcilik Eğilimlerini Etkileyen Faktörler

Gençlik Araştırmaları Dergisi / Journal of Youth Research, vol.2, no.3, pp.122-139, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Girişimcilikle Diğergamlık Harmanından Sosyal Girişimci mi Çıkar? Kar veya Değer Maksimizasyon Vizyonunun Belirleyicisi Olarak Diğergamlık

ASOSJOURNAL The Journal of Academic Social Science -Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.5, pp.103-114, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Working Model of Women -to-Women Entrepreneurship Mentoring and Underlying Emotional and Motivational Factors for Sustainable Success.

Scholars World - International Refereed Multidisciplinary Journal Of Contemporary Research, vol.2, no.3, pp.1-10, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

SME's context of Turkeyfrom the relational perspective of members' perfectionism, work-family conflict and burnout

International Journal of Business and Social Science, vol.5, no.4, pp.129-139, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Factors effecting the entrepreneurial intent of Turkish women at the bottom of the pyramid

Pensee Journal, vol.76, no.2, pp.207-223, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kişiler arası ilişki duyarlılık ve Yalnızlık düzeyinin sosyal medya kullanımındaki rolü

2. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY ACADEMIC STUDIES, İstanbul, Turkey, 16 November 2018, pp.117-118

Developing and Evaluating a Program for Training Supported Employment Specialists

27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 18 April 2018

Academic vs Corporate Employees: Do Individual Antecedents of Workaholism Differ for Different Working Conditions?

EAWOP 2017 (European Association for Work & Organizational Psychology 2017), Dublin, Ireland, 17 May 2017, pp.2

Wisdom and Altruism in Entrepreneurship: Comparing Social Entrepreneurs to Entrepreneurs

EAWOP 2017 (European Association for Work & Organizational Psychology 2017), Dublin, Ireland, 17 May 2017, pp.1

Workaholism: Relations with Personal Characteristics and Employee Well-being

12th European Congress of Psychology, İstanbul, Turkey, 04 July 2012, pp.730

Collective Efficacy and Organizational Effectiveness: Antecedents and Consequences

27th International Congress of Applied Psychology, Melbourne, Australia, 11 July 2010, pp.427-428

Kariyer Hedefleri ve Politik Davranış İlişkisinin Kültürel Değerler Bağlamında İncelenmesi

15. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 02 September 2008, pp.159

Books & Book Chapters

DİJİTALLEŞME VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ BAĞLAMINDA UZAKTAN ÇALIŞMA

in: DİJİTAL DÖNÜŞÜM İKLİMİ: YÖNETİM, EKONOMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PERSPEKTİFİ, EZGİ YILDIRIM SAATCİ,CEYDA OVACI, Editor, Çağlayan Yayınevi, İstanbul, pp.1-30, 2022 Sustainable Development

The Concept of Supported Employment

in: Supported Employment of People with Disabilities, Selma Arıkan, Editor, Akademik Kitaplar, İstanbul, pp.9-44, 2018 Sustainable Development

Destekli İstihdam Kavramı

in: Engelli Bireylerin Destekli İstihdamı, Arıkan S., Ayyıldız E., Editor, Akademik Kitaplar, İstanbul, pp.137-172, 2018

Engelliliğin Neden olduğu Sorunlar ve Sınırlamalar

in: Engelli Bireylerin Destekli İstihdamı, Arıkan S., Ayyıldız E., Editor, Akademik Kitaplar, İstanbul, pp.173-196, 2018

Özel Sektörde Engelli İstihdamı

in: Engelli Bireylerin Destekli İstihdamı, Arıkan S., Ayyıldız E., Editor, Akademik Kitaplar, İstanbul, pp.93-100, 2018

Personality, Values and Career Concerns as the Employee Related Antecedents of Influence/Political Tactics in Organizations

in: Perspectives in Communication Studies, Kurultay A. B., Sabuncuoğlu B., Editor, Peter Lang, Frankfurt Am Main, pp.75-85, 2016

Çalışma Yaşamının Kalitesi

in: Çalışma İlişkilerinin Evrimi, PROF. DR. TÜLAY BOZKURT, Editor, Beta, İstanbul, pp.191-232, 2011 Creative Commons License

SERBEST PİYASA EKONOMİSİ VE ETİK

in: İŞ HAYATINDA ETİK, PROF. DR. SUNA TEVRÜZ, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.67-80, 2007 Creative Commons License

Other Publications