Mesleki Deneyim

Yönetimsel Görevler

Verdiği Dersler

 • LisansEndüstri ve Örgüt Psikolojisi

 • LisansEndüstriyel ve Örgütsel Psikoloji

 • LisansÖrgütsel Psikoloji

 • LisansPsikolojiye Giriş

 • LisansAraştırma Teknikleri

 • LisansStatistical Applications in Psychology

 • LisansPsikolojiye Giriş

 • LisansSosyal Psikoloji

Yönetilen Tezler

 • Duygusal Emek ve İyi Oluş Modeli PERMA Arasındaki İlişkide Psikolojik Sermayenin Rolü, Arıkan S. (Danışman) , M.MAMACI(Öğrenci), Doktora, 2019
 • Dezavantajlı Gruplarla Çalışan Ruh Sağlığı Çalışanlarının Yaşadığı İkincil Travmatik Stres, Tükenme ve Baş Etme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Arıkan S. , M.ÖLES(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019
 • Premenstrüal sendrom ve yaşam doyumu ilişkisi: Farkındalığın biçimleyici rolü, ARIKAN S. , F.ECE(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018
 • İşitme engelli çocukların annelerinin stres düzeyini ve evlilik doyumlarını yordayan değişkenlerin incelenmesiExamining the predictors of stress level and marital adjustment of mothers that have hearing impaired children, Arıkan S. , Aslan Y. G. (Eş Danışman) , M.MUHSİNE(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Pediatrik onkoloji hemşirelerinin deneyimleri, stres düzeyleri ve tükenmişlikleri üzerine bir çalışma, ARIKAN S. , Ö.ÇOLAKOĞLU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • İş stresi ve iş tatmini arasındaki ilişkide temel benlik değerlendirmesi ve sosyal desteğin biçimleyici rolü, ARIKAN S. , A.ELİF(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Annelerin Evlilik Çatışması Çözüm Stillerinin Çocukların Çatışmayı Algılamasındaki Biçimleyici Rolü., ARIKAN S. , S.BULDUK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Alay Edilme Algısı Ölçeği (AEAÖ) Ergenler için Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Beden İmajı ve Kontrol Kaybı ile İlişkisi., ARIKAN S. , B.TOPALOĞLU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014
 • Ambulans Personelinde Travma, Tükenmişlik ve Yaşam Doyumu İlişkisindeki Başa Çıkma Yollarının Etkisi., ARIKAN S. , B.SARAÇOĞLU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013