Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • Psikoloji

  • Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

  • Uygulamalı Psikoloji

  • Davranış Bilimleri

  • İşletme

  • Yönetim ve Organizasyon

  • İnsan Kaynakları Yönetimi

  • Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi