Genel Bilgiler

Biyografi

Selim Tiryakiol doktora derecesini Türkçenin pedagojik grameri üzerine hazırladığı çalışmasıyla Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nden 2018 yılında almıştır. Medeniyet Üniversitesi’ndeki görevine başlamadan önce Yale Üniversitesi’nde 2018-2020 yılları arasında Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü Modern Türkçe Programında Modern Türkçe, Türk kültürü ve edebiyatı üzerine dersler vermiştir. 2018 yılında TÜBİTAK'ın desteğiyle Central Connecticut State Üniversitesi’nde (CCSU) Uygulamalı Dilbilim programında misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Lisansüstü çalışmaları esnasında ise Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.


İkinci/yabancı dil edinimi ve öğretimi, pedagojik gramer konularında yayımlanmış çalışmaları bulunan Tiryakiol’un çalışmaları çocuklarda ve yetişkinlerde dilin bilişsel gelişimine odaklanmaktadır. Araştırma tecrübesinin yanında Türkiye’de ve ABD’de Türkçe’yi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilere; ABD'de ikidilli Türk çocuklarına Türkçe öğretme tecrübesine sahiptir. 


Tiryakiol, Yale Üniversitesi Dil Çalışmaları Merkezi’nden Uzaktan Dil Öğretimi sertifikası sahibidir. Bununla birlikte Amerika Yabancı Dil Öğretmenleri Derneği (ACTFL) tarafından düzenlenen uluslararası bir yabancı dil konuşma ölçme yöntemi olan Oral Proficiency Interview (OPI) becerisine ve Türkçe konuşma yetkinliğini ölçme sertifikasına sahiptir. Ayrıca Amerika’da faaliyet gösteren topluluk temelli dil okulları koalisyonunun (Community-based Heritage Language Schools) Türkçe temsilcisidir.

Kurum Bilgileri

Birim
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Bölüm
Temel Eğitim
Ana Bilim Dalı
Sınıf Eğitimi