Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Braudel, the Mediterranean and the Mediterranean World: Faruk Tabak Solana Mediterranean Ustina

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, ss.399-402, 2013 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

“The Tulip Age under Consideration: A Review of Can Erimtan’s Ottomans Looking West?,”

INTERNATİONAL JOURNAL OF KURDİSH STUDİES, cilt.16, ss.128-130, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Osmanlı İmparatorluğu’nda 1730 İsyanına Dair Yeni Bulgular: İsyanın Organizatörlerinden Ayasofya Vâizi İspirîzâde Ahmed Efendi ve Terekesi

Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, cilt.24, ss.97-128, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Osmanlı Tarihyazımında “Lale Devri”: Eleştirel Bir Değerlendirme”,

Tarih ve Toplum: Yeni Yaklaşımlar,, ss.129-144, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“‘Yanlış Zamanda Yanlış Adam’: Feyzullah Efendi,”

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.3, ss.843-847, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Osmanlı Hukuk Bilginleri (XV. ve XVI. Yüzyıllar)”,

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.3, ss.767-779, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Haile-i Osmaniye,”

Virgül,, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

“Osmanlı Uygulamasında Müsadere: Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’ya Ait Muhallefat Zaptı Örneği,”

I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Türkiye, 01 Nisan 2012, cilt.7, ss.179-205

"İstanbul'un Lale Devri mi? Tarih ve Tarih Yazımı,"

Tarih İçinde İstanbul Uluslararası Sempozyumu, Türkiye, 01 Mayıs 2011, ss.427-463

Kitap & Kitap Bölümleri

Challenging the Paradigm of the Tulip Age: The Consumer Behavior of Nevşehirli Damad İbrahim Paşa and His Household

Living the Good Life: Consumption in the Qing and Ottoman Empires of the Eighteenth Century, Elif Akçetin, Suraiya Faroqhi, Editör, Brill, Leiden , Leiden, 2017

Tulip Age in Ottoman Historiography: A Historiographical Inquiry

History from Below: A Tribute in Memory of Donald Quataert, Selim Karahasanoğlu, Deniz Cenk Demir, Editör, Istanbul Bilgi University Press, İstanbul, 2016

Introduction

History from Below: A Tribute in Memory of Donald Quataert, Selim Karahasanoğlu, Deniz Cenk Demir, Editör, Istanbul Bilgi University Press, İstanbul, 2016

1730 İsyanı

Antikçağdan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, Coskun Yılmaz, Editör, İbb, İsam, İstanbul, 2015

Kadı ve Günlüğü

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2013

“Reformların Zemini: 18. Yüzyıl,”

Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri I (1703-1876), Akyıldız A., Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.2-21, 2012

Politics and Governance in the Ottoman Empire: The Rebellion of 1730

Harvard University, Department Of Near Eastern Languages And Civilizations, Cambridge, Massachusetts, 2010

Ansiklopedide Bölümler

Encyclopedia of Islam

Brill, Leiden , ss.0, 2017

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.0, 2017

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.0, 2017

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.0, 2017

Diğer Yayınlar