Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

“‘Yanlış Zamanda Yanlış Adam’: Feyzullah Efendi,”

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.3, ss.843-847, 2005

“Osmanlı Hukuk Bilginleri (XV. ve XVI. Yüzyıllar)”,

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.3, ss.767-779, 2005

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

“Osmanlı Uygulamasında Müsadere: Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’ya Ait Muhallefat Zaptı Örneği,”

I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Türkiye, 01 Nisan 2012, cilt.7, ss.179-205
Link

"İstanbul'un Lale Devri mi? Tarih ve Tarih Yazımı,"

Tarih İçinde İstanbul Uluslararası Sempozyumu, Türkiye, 01 Mayıs 2011, ss.427-463
Link

Kitap & Kitap Bölümleri

Living the Good Life: Consumption in the Qing and Ottoman Empires of the Eighteenth Century

Challenging the Paradigm of the Tulip Age: The Consumer Behavior of Nevşehirli Damad İbrahim Paşa and His Household, Elif Akçetin, Suraiya Faroqhi, Editör, Brill, Leiden , Leiden, 2017
Link

History from Below: A Tribute in Memory of Donald Quataert

Tulip Age in Ottoman Historiography: A Historiographical Inquiry, Selim Karahasanoğlu, Deniz Cenk Demir, Editör, Istanbul Bilgi University Press, İstanbul, 2016

History from Below: A Tribute in Memory of Donald Quataert

Introduction, Selim Karahasanoğlu, Deniz Cenk Demir, Editör, Istanbul Bilgi University Press, İstanbul, 2016

Antikçağdan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi

1730 İsyanı, Coskun Yılmaz, Editör, İbb, İsam, İstanbul, 2015

Kadı ve Günlüğü

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2013
Link

Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri I (1703-1876)

“Reformların Zemini: 18. Yüzyıl,”, Akyıldız A., Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.2-21, 2012

Politics and Governance in the Ottoman Empire: The Rebellion of 1730

Harvard University, Department Of Near Eastern Languages And Civilizations, Cambridge, Massachusetts, 2010

Ansiklopedide Bölümler

Encyclopedia of Islam

Brill, Leiden , ss.0, 2017

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.0, 2017

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.0, 2017

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.0, 2017

Diğer Yayınlar