Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Ottoman Ego-Documents: State of the Art

INTERNATIONAL JOURNAL OF MIDDLE EAST STUDIES, vol.53, no.2, pp.301-308, 2021 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Braudel, the Mediterranean and the Mediterranean World: Faruk Tabak Solana Mediterranean Ustina

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, no.41, pp.399-402, 2013 (Journal Indexed in AHCI) identifier

Articles Published in Other Journals

“Karahasanoğlu Aile Tarihine Katkı: Maçka-İstanbul Arasında Bir Osmanlı Âlimi, Karahasanoğlu Mehmed Ali Efendi (1852-1914),”

Ege Üniversitesi Tarih İncelemeleri Dergisi, vol.27, no.1, pp.149-183, 2012 (International Refereed University Journal)

“The Tulip Age under Consideration: A Review of Can Erimtan’s Ottomans Looking West?,”

INTERNATIONAL JOURNAL OF TURKISH STUDİES, vol.16, pp.128-130, 2010 (International Refereed University Journal)

“Osmanlı İmparatorluğu’nda 1730 İsyanına Dair Yeni Bulgular: İsyanın Organizatörlerinden Ayasofya Vâizi İspirîzâde Ahmed Efendi ve Terekesi

Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, vol.24, pp.97-128, 2010 (International Refereed University Journal)

“Osmanlı İmparatorluğu’nda 1730 İsyanı Üzerine Yeni Bir Eser: Vâkıa Takrîri Binyüzkırküç’de Terkîb Olunmuşdur,”

Ankara Üniversitesi Tarih Araştırmaları Dergisi, no.46, pp.179-187, 2009 (International Refereed University Journal)

“Asya’nın İki Yakası Üzerine Bilgi Üretimi: Osmanlı ve Çin Tarihyazım Tecrübeleri-Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım-”,

Düşünen Siyaset: Osmanlı ve İdeolojisi-II, no.8, pp.343-0, 2008 (National Refreed University Journal)

“Osmanlı Tarihyazımında “Lale Devri”: Eleştirel Bir Değerlendirme”,

Tarih ve Toplum: Yeni Yaklaşımlar,, no.7, pp.129-144, 2008 (Other Refereed National Journals)

“‘Yanlış Zamanda Yanlış Adam’: Feyzullah Efendi,”

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.3, no.5, pp.843-847, 2005 (Other Refereed National Journals)

“Osmanlı Hukuk Bilginleri (XV. ve XVI. Yüzyıllar)”,

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.3, no.5, pp.767-779, 2005 (National Refreed University Journal)

“Haile-i Osmaniye,”

Virgül,, no.78, 2004 (National Non-Refereed Journal)

“Zeki Velidi Togan’in Yeni Eseri: Başkurtların Tarihi,”

Toplumsal Tarih, no.129, pp.106-107, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“Osmanlı Uygulamasında Müsadere: Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’ya Ait Muhallefat Zaptı Örneği,”

I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Turkey, 01 April 2012, vol.7, pp.179-205

"İstanbul'un Lale Devri mi? Tarih ve Tarih Yazımı,"

Tarih İçinde İstanbul Uluslararası Sempozyumu, Turkey, 01 May 2011, pp.427-463

Books & Book Chapters

Challenging the Paradigm of the Tulip Age: The Consumer Behavior of Nevşehirli Damad İbrahim Paşa and His Household

in: Living the Good Life: Consumption in the Qing and Ottoman Empires of the Eighteenth Century, Elif Akçetin, Suraiya Faroqhi, Editor, Brill, Leiden , Leiden, 2017

Tulip Age in Ottoman Historiography: A Historiographical Inquiry

in: History from Below: A Tribute in Memory of Donald Quataert, Selim Karahasanoğlu, Deniz Cenk Demir, Editor, Istanbul Bilgi University Press, İstanbul, 2016

Introduction

in: History from Below: A Tribute in Memory of Donald Quataert, Selim Karahasanoğlu, Deniz Cenk Demir, Editor, Istanbul Bilgi University Press, İstanbul, 2016

1730 İsyanı

in: Antikçağdan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, Coskun Yılmaz, Editor, İbb, İsam, İstanbul, 2015

Kadı ve Günlüğü

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2013

“Reformların Zemini: 18. Yüzyıl,”

in: Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri I (1703-1876), Akyıldız A., Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.2-21, 2012

Politics and Governance in the Ottoman Empire: The Rebellion of 1730

Harvard University, Department Of Near Eastern Languages And Civilizations, Cambridge, Massachusetts, 2010

Episodes in the Encyclopedia

Encyclopedia of Islam

Brill, Leiden , pp.0, 2017

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.0, 2017

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.0, 2017

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.0, 2017

Other Publications