Eğitim Bilgileri

Doktora, State University Of New York At Bihghampton, Arts And Sciences, Tarih/Yeniçağ Tarihi, Amerika Birleşik Devletleri 2004 - 2009

Yaptığı Tezler

Doktora, A Tulip Age Legend: Consumer Behavior and Material Culture in the Ottoman Empire (1718-1730), State University Of New York At Bihghampton, Arts And Sciences, History, 2009

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tarih, Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi

Mesleki Deneyim

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Yeniçağ Tarihi, Tarih, 2015 - Devam Ediyor
Diğer İdari Görev, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Medeniyet Araştırmaları Merkezi, 2012 - Devam Ediyor
Diğer İdari Görev, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 2012 - Devam Ediyor
Diğer İdari Görev, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2011 - 2012
Bölüm Başkan Yardımcısı, Pamukkale Üniversitesi, Tarih Bölümü, Tarih Bölümü, 2011 - 2012
Diğer İdari Görev, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 2009 - 2012
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, Pamukkale Üniversitesi, Osmanlı Müesseseleri Ve Medeniyeti Tarihi, Tarih Bölümü, 2009 - 2012

Verdiği Dersler

Local History: Approaches and Methodology, Doktora, 2013 - 2014
Ottoman Ego-Documents, Doktora, 2014 - 2015
Selected Readings in History II, Yüksek Lisans, 2013 - 2014
Seminar in Ottoman History (1300-1699), Lisans, 2014 - 2015
Selected Readings in History I, Yüksek Lisans, 2013 - 2014

Yönetilen Tezler

KARAHASANOĞLU S., Eyüboğlu: Bir Aile Tarihi İncelemesi, Yüksek Lisans, E.Eken(Öğrenci), Devam Ediyor
KARAHASANOĞLU S., "Lale Devri"nin Lale'si: Çiçek Üzerinden Dönem Sorgulaması, Yüksek Lisans, Ö.Kumbar(Öğrenci), 2016

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ansiklopedide Bölümler

Diğer Yayınlar

Desteklenen Projeler

KARAHASANOĞLU S., Eken E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Eyüboğlu: Bir Aile Tarihi İncelemesi, 2016 - 2019
ATEŞ H., PEKTAŞ K., OKTAY T., BAYRAM F., FAZLIOĞLU İ., KARAHASANOGLU S., YENİTERZİ E., MADEN M., KUŞLUVAN S., ALAN H., et al., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, İMÜ Medeniyet Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Alt Yapısını Güçlendirme Projesi, 2013 - 2015
KARAHASANOĞLU S., Desteklenmiş Diğer Projeler, “Accommodation of Pre-Islamic Symbolic Elements into Islamic Architecture (13th-15th Centuries) in Anatolia: A Comparative Inventory with Central Asia”, 2001 - 2011

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Medeniyet Araştırmaları Dergisi, Yayın Kurul Üyesi, 2013 - Devam Ediyor
Medeniyet Sanat, Danışma Kurul Üyesi, 2013 - Devam Ediyor

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

Üye, 2016 - Devam Ediyor

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

“Ruznameler, Günlükler, Saray Günlükleri: Hıfzî Ruznâmesi, Sultan I. Mahmud ve Ötesi,” 3rd European Convention on Turkic, Ottoman & Turkish Studies, Bamberg University, September 19-21, 2018., Eylül, 2018
“Osmanlı Literatüründe Ben-Anlatılarına (Ego-documents) Katkı: Sıdkı Mustafa Günlüğü (1749-1756) Üstüne Bir İnceleme,” Turkologentag, Hamburg, Almanya, 15 Eylül 2016, Hamburg, Eylül, 2016
Osmanlı Literatüründe Ben-Anlatıları (Ego-documents): Bir Envatere Doğru, Tarihte Yeni Yaklaşımlar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 26 Mayıs 2016, İstanbul, Mayıs, 2016
“‘Benim Vezirim:’ Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’nın Sadaretini Sultan III. Ahmed’in Mektuplarından Okumak,” CIEPO 21-Budapeşte, Macaristan, 9 Ekim 2014., Budapeşte, Ekim, 2014
“Bir Osmanlı Günlüğü Nasıl Okunabilir? Sadreddinzade Telhisî Mustafa Efendi Günlüğü (1711-1735) Üstüne Bir İnceleme,”, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Aralık, 2012
“Osmanlı Literatüründe Ben-Anlatılarına (Ego-dokumente) Katkı: Sadreddinzade Telhisi Mustafa Efendi Günlüğü (1711-1735)” 20th CIÉPO Symposium: New Trends in Ottoman Studies, Girit, Temmuz, 2012
“New Findings on the Patrona Rebellion of 1730 in Ottoman History”, Great Lakes Ottomanist Workshop at the University of Notre Dame, Notre Dame, Indiana, Nisan, 2008
“Popular Attitudes towards Changing Life Styles: Morality and Consumption in the ‘Tulip Era’ (1718-1730) of the Ottoman Empire”, Mini-Conference at Binghamton University, Binghamton, New York, Aralık, 2005
“Intellectuals of Varied State Traditions, Chicaho, IL, Mayıs, 2003

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

"Expressions of the Self in the Diary of the Qadi of Janina: the Diary of Sıdkı Mustafa (d. 1790-1)," World Congress for Middle Eastern Studies (WOCMES), University of Seville, Spain., Davetli Konuşmacı, Sevilla, İspanya, 2018 - 2018
"Sakarya'ya Dair Anlatılar," Uluslararası Sakarya Sempozyumu: Tarih/Kültür/Toplum, Oturum Başkanı, Sakarya, Türkiye, 2017 - 2017
"Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’nın Ölümü ile 'Lale Devri' Bitti mi? Hıfzi Ruznamesi’nin Söyledikleri," Uluslararası Lale Devri'nde Osmanlı Devleti ve Damat İbrahim Paşa Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, Nevşehir, Türkiye, 2017 - 2017
“Prinz Eugen neu interpretiert,” ORF-Radio, Dimensionen, 17 Ağustos 2017., Davetli Konuşmacı, Vienna, Avusturya, 2017 - 2017
"Ottoman Ego Documents: A Genre?," Universität Bonn, Institut für Orient- und Asienwissenschaften, Abt. Islamwissenschaft, Davetli Konuşmacı, Berlin, Almanya, 2017 - 2017
"Doğu’da Birey Var Mıdır? Osmanlı Literatüründe Birinci Ağızdan Anlatılar," Berlin Yunus Emre Enstitüsü, Davetli Konuşmacı, Berlin, Almanya, 2017 - 2017
"Ottoman Ego Documents: State of the Art," Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Seminar für Arabistik und Islamwissenschaft, Davetli Konuşmacı, Halle, Almanya, 2017 - 2017
İnsan ve Medeniyet, TRT Radyo 1, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2016 - 2016
Gizemli Gerçekler, TRT Belgesel, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2015 - 2015
"1730 İsyanına Katılan Yeniçerilerin Terekeleri: Bir Analiz," Uluslararası Osmanlı Çalışmaları I: Yeniçeriler, YTÜ, İstanbul, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2015 - 2015
"The Greek Orthodox Community and the War," World War One and the End of Ottoman Social Formation, İstanbul Şehir Üniversitesi, Oturum Başkanı, İstanbul, Türkiye, 2015 - 2015
"İstanbul, Fatih ve Fetih Konulu Söyleşi," Elvan-ı Seba, TRT ARAPÇA, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2015 - 2015
Prinz Eugen und das Osmanische Reich- Mehr als nur Feinde, ORF, Davetli Konuşmacı, Almanya, 2014 - 2014
"Lale Devri Hiç Yaşanmadı," Trakya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Konferansı, Edirne, Davetli Konuşmacı, Edirne, Türkiye, 2013 - 2013
"Osmanlı Dünyasında Günlük Tutmak: Kadı ve Günlüğü," Söyleşi&İmza, Kadıköy Belediyesi Muhtar Özkaya Halk Kütüphanesi Söyleşi ve İmza, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2013 - 2013
"Kadı ve Günlüğü Üstüne Söyleşi," Geçmiş Zaman Hikayeleri, TRT Radyo 1, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2013 - 2013
"Kadı ve Günlüğü Üstüne Söyleşi", Ottoman History Podcast, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2013 - 2013
“1143 İhtilali’nden Patrona İsyanı’na: Tarihyazımı, Kaynaklar, İsyan,” 18. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu: Süreklilik ve Değişim Çalıştayı, İstanbul Şehir Üniversitesi, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2013 - 2013
“Bir Lale Devri Masalı: Osmanlı İmparatorluğu'nda Maddi Kültür ve Tüketim (1718-1730),” Yeni Tezler, Yeni Yüzler, İstanbul Bilimler Akademisi, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2013 - 2013
“Bir Osmanlı Günlüğü Nasıl Okunabilir? Sadreddinzade Telhisî Mustafa Efendi Günlüğü (1711-1735),” Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Ankara Tartışmaları, Davetli Konuşmacı, Ankara, Türkiye, 2013 - 2013
"İstanbul'u Sarsan İsyanlar," Nisyana Veda, TRT OKUL, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2012 - 2012
"Modern Osmanlı Tarihyazımı," Hayata Düşülen Notlar, Semerkand TV, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2012 - 2012
"Osmanlı Maliyesinde Müsadere Sistemi: Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’ya Ait Muhallefat Zaptı Örneği," 1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Nevşehir, Davetli Konuşmacı, Nevşehir, Türkiye, 2011 - 2011
“A Profile of Consumer Behavior in the Early Eighteenth Century of the Ottoman Empire," The Material Culture of Everyday Living: Ottoman Consumption in a Comparative Perspective, Bilgi Üniversitesi, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2011 - 2011
"The ‘Tulip Age’ in Ottoman History: A Historiographical Inquiry", New Perspectives on Late Ottoman Empire: A Conference in Memory of Donald Quataert (1941-2011), Boğaziçi Üniversitesi, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2011 - 2011
"Lale Devrini Kim İcat Etti?" Tarih Dergisi, 28. Bölüm, TRT Haber, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2011 - 2011
"İstanbul'un Lale Devri mi?", Tarih İçinde İstanbul Uluslararası Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2010 - 2010

Burslar

2219 (Freie Universitaet Berlin), TÜBİTAK, 2015 - Devam Ediyor
International Students and Scholars Services at Binghamton University, One-time, non-renewable scholarship, Üniversite, 2008 - Devam Ediyor
Kramer Research Grant, Üniversite, 2008 - Devam Ediyor
Rosa Colecchio Travel Award for Dissertation Research Enhancement, Üniversite, 2007 - Devam Ediyor
Dissertation Year Fellowship, Üniversite, 2006 - Devam Ediyor
Summer Research Grant, Üniversite, 2006 - Devam Ediyor
Teaching Assistantship and Full-Tuition Scholarship, Üniversite, 2004 - Devam Ediyor
Teaching Assistantship and Full-Tuition Scholarship, Üniversite, 2004 - Devam Ediyor

Ödüller

KARAHASANOĞLU S., GEBİP, Türkiye Bilimler Akademisi, Aralık 2016