Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2018 - 2018"Expressions of the Self in the Diary of the Qadi of Janina: the Diary of Sıdkı Mustafa (d. 1790-1)," World Congress for Middle Eastern Studies (WOCMES), University of Seville, Spain.

  Davetli Konuşmacı

  Sevilla, İspanya

 • 2017 - 2017"Sakarya'ya Dair Anlatılar," Uluslararası Sakarya Sempozyumu: Tarih/Kültür/Toplum

  Oturum Başkanı

  Sakarya, Türkiye

 • 2017 - 2017"Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’nın Ölümü ile 'Lale Devri' Bitti mi? Hıfzi Ruznamesi’nin Söyledikleri," Uluslararası Lale Devri'nde Osmanlı Devleti ve Damat İbrahim Paşa Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2017 - 2017“Prinz Eugen neu interpretiert,” ORF-Radio, Dimensionen, 17 Ağustos 2017.

  Davetli Konuşmacı

  Vienna, Avusturya

 • 2017 - 2017"Ottoman Ego Documents: A Genre?," Universität Bonn, Institut für Orient- und Asienwissenschaften, Abt. Islamwissenschaft

  Davetli Konuşmacı

  Berlin, Almanya

 • 2017 - 2017"Doğu’da Birey Var Mıdır? Osmanlı Literatüründe Birinci Ağızdan Anlatılar," Berlin Yunus Emre Enstitüsü

  Davetli Konuşmacı

  Berlin, Almanya

 • 2017 - 2017"Ottoman Ego Documents: State of the Art," Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Seminar für Arabistik und Islamwissenschaft

  Davetli Konuşmacı

  Halle, Almanya

 • 2016 - 2016İnsan ve Medeniyet, TRT Radyo 1

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 - 2015Gizemli Gerçekler, TRT Belgesel

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 - 2015"İstanbul, Fatih ve Fetih Konulu Söyleşi," Elvan-ı Seba, TRT ARAPÇA

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 - 2015"The Greek Orthodox Community and the War," World War One and the End of Ottoman Social Formation, İstanbul Şehir Üniversitesi

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 - 2015"1730 İsyanına Katılan Yeniçerilerin Terekeleri: Bir Analiz," Uluslararası Osmanlı Çalışmaları I: Yeniçeriler, YTÜ, İstanbul

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 - 2014Prinz Eugen und das Osmanische Reich- Mehr als nur Feinde, ORF

  Davetli Konuşmacı

  Almanya

 • 2013 - 2013"Osmanlı Dünyasında Günlük Tutmak: Kadı ve Günlüğü," Söyleşi&İmza, Kadıköy Belediyesi Muhtar Özkaya Halk Kütüphanesi Söyleşi ve İmza

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 - 2013"Lale Devri Hiç Yaşanmadı," Trakya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Konferansı, Edirne

  Davetli Konuşmacı

  Edirne, Türkiye

 • 2013 - 2013"Kadı ve Günlüğü Üstüne Söyleşi," Geçmiş Zaman Hikayeleri, TRT Radyo 1

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 - 2013"Kadı ve Günlüğü Üstüne Söyleşi", Ottoman History Podcast

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 - 2013“1143 İhtilali’nden Patrona İsyanı’na: Tarihyazımı, Kaynaklar, İsyan,” 18. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu: Süreklilik ve Değişim Çalıştayı, İstanbul Şehir Üniversitesi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 - 2013“Bir Lale Devri Masalı: Osmanlı İmparatorluğu'nda Maddi Kültür ve Tüketim (1718-1730),” Yeni Tezler, Yeni Yüzler, İstanbul Bilimler Akademisi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 - 2013“Bir Osmanlı Günlüğü Nasıl Okunabilir? Sadreddinzade Telhisî Mustafa Efendi Günlüğü (1711-1735),” Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Ankara Tartışmaları

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2012 - 2012"İstanbul'u Sarsan İsyanlar," Nisyana Veda, TRT OKUL

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 - 2012"Modern Osmanlı Tarihyazımı," Hayata Düşülen Notlar, Semerkand TV

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 - 2011"Osmanlı Maliyesinde Müsadere Sistemi: Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’ya Ait Muhallefat Zaptı Örneği," 1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Nevşehir

  Davetli Konuşmacı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2011 - 2011“A Profile of Consumer Behavior in the Early Eighteenth Century of the Ottoman Empire," The Material Culture of Everyday Living: Ottoman Consumption in a Comparative Perspective, Bilgi Üniversitesi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 - 2011"The ‘Tulip Age’ in Ottoman History: A Historiographical Inquiry", New Perspectives on Late Ottoman Empire: A Conference in Memory of Donald Quataert (1941-2011), Boğaziçi Üniversitesi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 - 2011"Lale Devrini Kim İcat Etti?" Tarih Dergisi, 28. Bölüm, TRT Haber

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 - 2010"İstanbul'un Lale Devri mi?", Tarih İçinde İstanbul Uluslararası Sempozyumu, Marmara Üniversitesi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

Ödüller

 • Aralık 2016GEBİP

  Türkiye Bilimler Akademisi

Burslar

 • 2015 - Devam Ediyor 2219 (Freie Universitaet Berlin)

  TÜBİTAK

 • 2008 - Devam Ediyor International Students and Scholars Services at Binghamton University, One-time, non-renewable scholarship

  Üniversite

 • 2008 - Devam Ediyor Kramer Research Grant

  Üniversite

 • 2007 - Devam Ediyor Rosa Colecchio Travel Award for Dissertation Research Enhancement

  Üniversite

 • 2006 - Devam Ediyor Dissertation Year Fellowship

  Üniversite

 • 2006 - Devam Ediyor Summer Research Grant

  Üniversite

 • 2004 - Devam Ediyor Teaching Assistantship and Full-Tuition Scholarship

  Üniversite

 • 2004 - Devam Ediyor Teaching Assistantship and Full-Tuition Scholarship

  Üniversite