Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

  • 2021 Mehmet Genç Anısına Uluslararası Osmanlı İktisat Tarihi Sempozyumu

    Session Moderator

    İstanbul, Turkey

  • 2018 "Osmanlı Ruznamesi Üstüne," TÜBA GEBİP Yıllık Değerlendirme Toplantısı, Ankara

    Invited Speaker

    Ankara, Turkey

  • 2018 “Ruznameler, Günlükler, Saray Günlükleri: Hıfzî Ruznâmesi, Sultan I. Mahmud ve Ötesi,” 3rd European Convention on Turkic, Ottoman & Turkish Studies, Bamberg University, September 19-21, 2018.

    Attendee

    Germany

  • 2018 "Expressions of the Self in the Diary of the Qadi of Janina: the Diary of Sıdkı Mustafa (d. 1790-1)," World Congress for Middle Eastern Studies (WOCMES), University of Seville, Spain.

    Invited Speaker

    Sevilla, Spain

  • 2017 "Sakarya'ya Dair Anlatılar," Uluslararası Sakarya Sempozyumu: Tarih/Kültür/Toplum

    Session Moderator

    Sakarya, Turkey

  • 2017 "Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’nın Ölümü ile 'Lale Devri' Bitti mi? Hıfzi Ruznamesi’nin Söyledikleri," Uluslararası Lale Devri'nde Osmanlı Devleti ve Damat İbrahim Paşa Sempozyumu

    Invited Speaker

    Nevşehir, Turkey

  • 2017 "Lale Devri, Nevşehirli Damad İbrahim Paşa, Zevk ü Sefa: Sultan III. Ahmed’in Beyaz Üzerine Hatt-ı Hümayunlari Üzerine Bir İnceleme," TÜBA GEBİP Yıllık Değerlendirme Toplantısı, Erzurum

    Invited Speaker

    Erzurum, Turkey

  • 2017 “Prinz Eugen neu interpretiert,” ORF-Radio, Dimensionen, 17 Ağustos 2017.

    Invited Speaker

    Vienna, Austria

  • 2017 "Ottoman Ego Documents: A Genre?," Universität Bonn, Institut für Orient- und Asienwissenschaften, Abt. Islamwissenschaft

    Invited Speaker

    Berlin, Germany

  • 2017 "Doğu’da Birey Var Mıdır? Osmanlı Literatüründe Birinci Ağızdan Anlatılar," Berlin Yunus Emre Enstitüsü

    Invited Speaker

    Berlin, Germany

  • 2017 "Ottoman Ego Documents: State of the Art," Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Seminar für Arabistik und Islamwissenschaft

    Invited Speaker

    Halle, Germany

  • 2016 İnsan ve Medeniyet, TRT Radyo 1

    Invited Speaker

    İstanbul, Turkey

  • 2016 “Osmanlı Literatüründe Ben-Anlatılarına (Ego-documents) Katkı: Sıdkı Mustafa Günlüğü (1749-1756) Üstüne Bir İnceleme,” Turkologentag, Hamburg, Almanya, 15 Eylül 2016

    Attendee

    Hamburg, Germany

  • 2016 Osmanlı Literatüründe Ben-Anlatıları (Ego-documents): Bir Envatere Doğru, Tarihte Yeni Yaklaşımlar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 26 Mayıs 2016

    Attendee

    İstanbul, Turkey

  • 2015 Gizemli Gerçekler, TRT Belgesel

    Invited Speaker

    İstanbul, Turkey

  • 2015 "İstanbul, Fatih ve Fetih Konulu Söyleşi," Elvan-ı Seba, TRT ARAPÇA

    Invited Speaker

    İstanbul, Turkey

  • 2015 "The Greek Orthodox Community and the War," World War One and the End of Ottoman Social Formation, İstanbul Şehir Üniversitesi

    Session Moderator

    İstanbul, Turkey

  • 2015 "1730 İsyanına Katılan Yeniçerilerin Terekeleri: Bir Analiz," Uluslararası Osmanlı Çalışmaları I: Yeniçeriler, YTÜ, İstanbul

    Invited Speaker

    İstanbul, Turkey

  • 2014 Prinz Eugen und das Osmanische Reich- Mehr als nur Feinde, ORF

    Invited Speaker

    Germany

  • 2014 “‘Benim Vezirim:’ Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’nın Sadaretini Sultan III. Ahmed’in Mektuplarından Okumak,” CIEPO 21-Budapeşte, Macaristan, 9 Ekim 2014.

    Attendee

    Budapeşte, Hungary

  • 2013 "Lale Devri Hiç Yaşanmadı," Trakya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Konferansı, Edirne

    Invited Speaker

    Edirne, Turkey

  • 2013 "Osmanlı Dünyasında Günlük Tutmak: Kadı ve Günlüğü," Söyleşi&İmza, Kadıköy Belediyesi Muhtar Özkaya Halk Kütüphanesi Söyleşi ve İmza

    Invited Speaker

    İstanbul, Turkey

  • 2013 "Kadı ve Günlüğü Üstüne Söyleşi," Geçmiş Zaman Hikayeleri, TRT Radyo 1

    Invited Speaker

    İstanbul, Turkey

  • 2013 "Kadı ve Günlüğü Üstüne Söyleşi", Ottoman History Podcast

    Invited Speaker

    İstanbul, Turkey

  • 2013 “1143 İhtilali’nden Patrona İsyanı’na: Tarihyazımı, Kaynaklar, İsyan,” 18. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu: Süreklilik ve Değişim Çalıştayı, İstanbul Şehir Üniversitesi

    Invited Speaker

    İstanbul, Turkey

  • 2013 “Bir Lale Devri Masalı: Osmanlı İmparatorluğu'nda Maddi Kültür ve Tüketim (1718-1730),” Yeni Tezler, Yeni Yüzler, İstanbul Bilimler Akademisi

    Invited Speaker

    İstanbul, Turkey

  • 2013 “Bir Osmanlı Günlüğü Nasıl Okunabilir? Sadreddinzade Telhisî Mustafa Efendi Günlüğü (1711-1735),” Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Ankara Tartışmaları

    Invited Speaker

    Ankara, Turkey

  • 2012 “Bir Osmanlı Günlüğü Nasıl Okunabilir? Sadreddinzade Telhisî Mustafa Efendi Günlüğü (1711-1735) Üstüne Bir İnceleme,”

    Attendee

    İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Turkey

  • 2012 "Modern Osmanlı Tarihyazımı," Hayata Düşülen Notlar, Semerkand TV

    Invited Speaker

    İstanbul, Turkey

  • 2012 "İstanbul'u Sarsan İsyanlar," Nisyana Veda, TRT OKUL

    Invited Speaker

    İstanbul, Turkey

  • 2012 “Osmanlı Literatüründe Ben-Anlatılarına (Ego-dokumente) Katkı: Sadreddinzade Telhisi Mustafa Efendi Günlüğü (1711-1735)” 20th CIÉPO Symposium: New Trends in Ottoman Studies

    Attendee

    Girit, Greece

  • 2011 "Osmanlı Maliyesinde Müsadere Sistemi: Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’ya Ait Muhallefat Zaptı Örneği," 1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Nevşehir

    Invited Speaker

    Nevşehir, Turkey

  • 2011 “A Profile of Consumer Behavior in the Early Eighteenth Century of the Ottoman Empire," The Material Culture of Everyday Living: Ottoman Consumption in a Comparative Perspective, Bilgi ÜniversitesiSustainable Development

    Invited Speaker

    İstanbul, Turkey

  • 2011 "The ‘Tulip Age’ in Ottoman History: A Historiographical Inquiry", New Perspectives on Late Ottoman Empire: A Conference in Memory of Donald Quataert (1941-2011), Boğaziçi Üniversitesi

    Invited Speaker

    İstanbul, Turkey

  • 2011 "Lale Devrini Kim İcat Etti?" Tarih Dergisi, 28. Bölüm, TRT Haber

    Invited Speaker

    İstanbul, Turkey

  • 2010 "İstanbul'un Lale Devri mi?", Tarih İçinde İstanbul Uluslararası Sempozyumu, Marmara Üniversitesi

    Invited Speaker

    İstanbul, Turkey

  • 2008 “New Findings on the Patrona Rebellion of 1730 in Ottoman History”, Great Lakes Ottomanist Workshop at the University of Notre Dame

    Attendee

    Notre Dame, Indiana, United States Of America

  • 2005 “Popular Attitudes towards Changing Life Styles: Morality and Consumption in the ‘Tulip Era’ (1718-1730) of the Ottoman Empire”, Mini-Conference at Binghamton University

    Attendee

    Binghamton, New York, United States Of America

  • 2003 “Intellectuals of Varied State Traditions

    Attendee

    Chicaho, IL, United States Of America

Awards

  • December 2016 GEBİP

    Türkiye Bilimler Akademisi

Scholarships

  • 2018 - Continues EGO DOCUMENTS OF THE OTTOMAN REALM: COMPARATIVE PERSPECTIVES

    Humboldt Program

  • 2015 - Continues 2219 (Freie Universitaet Berlin)

    TUBITAK

  • 2008 - Continues International Students and Scholars Services at Binghamton University, One-time, non-renewable scholarship

    University

  • 2008 - Continues Kramer Research Grant

    University

  • 2007 - Continues Rosa Colecchio Travel Award for Dissertation Research Enhancement

    University

  • 2006 - Continues Dissertation Year Fellowship

    University

  • 2006 - Continues Summer Research Grant

    University

  • 2004 - Continues Teaching Assistantship and Full-Tuition Scholarship

    University

  • 2004 - Continues Teaching Assistantship and Full-Tuition Scholarship

    University

Invited Talks

  • April 2022 “Did Ottomans Express Their Emotions in Ego-Documents of Early Modern Times?" Tracing Emotions in the Ottoman Empire: Methodology and Case Studies, Akdeniz University, Antalya, Turkey

    Workshop

    Akdeniz University, Turkey

  • December 2019 Ottoman Material Culture: Sources and Studies, Universitaet Regensburg, Almanya

    Conference

    Universitaet Regensburg, Germany

  • June 2019 A Qadi and His Diary: An Examination of Sadreddinzade Telhisi Mustafa Efendi’s Diary for 1711–1735, Universitaet Bonn, Almanya

    Conference

    Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitaet Bonn, Germany