Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2011 - 2017 Doktora

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik, Türkiye

 • 2009 - 2011 Yüksek Lisans

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2017 Doktora

  Genelleştirilmiş Olasılık Dağılımları Üzerine Bir Çalışma

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik

 • 2011 Yüksek Lisans

  İki Düzeyli Logit ve Probit Modellerin Karşılaştırılması

  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimlleri Enstitüsü, İstatistik