Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Foreign language teachers' interactions with their students on Facebook

COMPUTER ASSISTED LANGUAGE LEARNING, cilt.33, ss.217-239, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

WebQuests as language-learning tools

COMPUTER ASSISTED LANGUAGE LEARNING, cilt.29, ss.765-778, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Foreign language learners' interactions with their teachers on Facebook

SYSTEM, cilt.42, ss.155-163, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Teachers' perceptions about the use of computers in EFL teaching and learning: the case of Turkey

COMPUTER ASSISTED LANGUAGE LEARNING, cilt.26, ss.214-233, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A review of research on Facebook as an educational environment

ETR&D-EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCH AND DEVELOPMENT, cilt.60, sa.6, ss.1093-1106, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A systematic review of research on teaching anxiety

International Online Journal of Education and Teaching, cilt.8, sa.2, ss.730-761, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Difficulties in collecting data from children aged 7 -12

International Journal of Teacher Education and Professional Development, cilt.4, sa.1, ss.89-101, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Test anxiety among foreign language learners: A qualitative study

The Qualitative Report, cilt.35, sa.12, ss.4289-4309, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

A Descriptive Study on Foreign Language Teaching Anxiety

International Online Journal of Education and Teaching , cilt.7, sa.3, ss.860-876, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Interlanguage effect on writing anxiety in a foreign language context

The Literacy Trek, cilt.6, sa.1, ss.1-19, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effects of the use of Quizlet on vocabulary learning motivation

Language and Technology, cilt.2, sa.1, ss.16-25, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Foreign Language Teaching Anxiety Scale: Preliminary Tests of Validity and Reliability

JOURNAL OF LANGUAGE AND EDUCATION, cilt.6, sa.2, ss.44-55, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

An investigation of pre-service English Teachers’ level of technopedagogical content knowledge

Journal of Language and Linguistic Studies, cilt.15, sa.3, ss.794-805, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A qualitative research on foreign language learners’ perceptions of Facebook as a learning environment

Language and Technology, cilt.1, sa.1, ss.16-29, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Technology and foreign language anxiety: Implications for practice and future research

Journal of Language and Linguistic Studies, cilt.12, sa.2, ss.193-211, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Interaction and Foreign Language Learning: A Theoretical Framework

The Literary Trek, cilt.4, sa.1, ss.1-14, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effects of the use of paralinguistic cues on foreign language anxiety among English as a foreign language speakers

INNOVATION IN LANGUAGE LEARNING AND TEACHING, cilt.12, sa.3, ss.289-302, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Descriptive Study on Foreign Language Anxiety among Children

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.33, sa.1, ss.229-241, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Pre-Service Foreign Language Teachers' Perceptions of Research Skills: A Qualitative Study

QUALITATIVE REPORT, cilt.22, sa.12, ss.3088-3101, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Children’s Foreign Language Anxiety Scale: Reliability and validity

Journal of Language and Linguistic Studies, cilt.13, sa.2, ss.43-52, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A descriptive study on EFL learners’ perceptions of Facebook

Journal of Graduate School of Social Sciences of Ataturk University, cilt.21, ss.381-400, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Blogging Effect on English as a Foreign Language Writing Motivation: Blogging and Writing Motivation

INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER-ASSISTED LANGUAGE LEARNING AND TEACHING, cilt.7, sa.2, ss.40-57, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

An experimental study on the effects of the use of blogs on EFL reading comprehension

INNOVATION IN LANGUAGE LEARNING AND TEACHING, cilt.11, sa.1, ss.1-16, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Foreign Language Teachers' Perceptions of Error Correction in Speaking Classes: A Qualitative Study

QUALITATIVE REPORT, cilt.22, sa.1, ss.123-135, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effects of using online concordancers on teaching grammar

Journal of Graduate School of Social Sciences of Ataturk University, cilt.21, ss.381-400, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Qualitative Research on Foreign Language Teaching Anxiety

QUALITATIVE REPORT, cilt.21, sa.4, ss.629-642, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Use of e-portfolios in EFL writing: A review of literature

ELT Research Journal, cilt.5, ss.205-217, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Wikis as a tool for collaborative learning: Implications for literacy, language education and multilingualism

Sustainable Multilingualism, cilt.5, ss.207-236, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A review of research on the effects of Second Life on speaking anxiety

Journal of Graduate School of Social Sciences of Ataturk University, cilt.18, ss.233-242, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

EFL Writers' Attitudes and Perceptions toward F Portfolio Use

TECHTRENDS, cilt.58, sa.2, ss.59-77, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The use of blogs in learning English as a foreign language

Mevlana International Journal of Education, cilt.4, ss.244-259, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de öğretmen yetiştirme: Bir öneri

Yeni Türkiye, cilt.56, ss.996-999, 2014 (Hakemsiz Dergi)

TWITTER AS AN EDUCATIONAL ENVIRONMENT

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION, cilt.15, sa.1, ss.10-21, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Factors affecting the level of test anxiety among EFL learners at elementary schools

INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.4, ss.63-81, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SECOND LIFE AS A FOREIGN LANGUAGE LEARNING ENVIRONMENT: A Review of Research

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION, cilt.14, sa.1, ss.53-63, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Factors Causing Demotivation in EFL Teaching Process: A Case Study

QUALITATIVE REPORT, cilt.17, sa.51, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

"I am not the same after my ERASMUS": A Qualitative Research

QUALITATIVE REPORT, cilt.17, sa.28, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Preservice teachers’ perceptions of the presentation of language skills in a course book

Journal of Graduate School of Social Sciences of Ataturk University, cilt.16, ss.249-264, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The effects of young EFL learners' perceptions of tests on test anxiety

EDUCATION 3-13, cilt.40, sa.2, ss.189-204, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Does Recreational Reading in Native Language Influence Foreign Language Learning Process?

QUALITATIVE REPORT, cilt.16, sa.6, ss.1554-1573, 2011 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Students’ motivation toward computer-based language learning

International Journal of Educational Reform, cilt.20, ss.171-189, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Internet Anxiety among Foreign Language Learners

TECHTRENDS, cilt.55, sa.2, ss.46-53, 2011 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Qualitative Research on Portfolio Keeping in English as a Foreign Language Writing

QUALITATIVE REPORT, cilt.15, sa.3, ss.475-488, 2010 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

EFL writers’ perceptions of portfolio keeping

ASSESSING WRITING, cilt.15, ss.194-203, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The attitudes of pre-service teachers towards EFL writing

The Journal of Language and Linguistic Studies, cilt.6, ss.54-69, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Test anxiety among foreign language learners: A review of literature

The Journal of Language and Linguistic Studies, cilt.5, ss.127-137, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

An investigation on the language anxiety and fear of negative evaluation among Turkish EFL Learners

Asian EFL Journal, cilt.30, ss.421-444, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orta ve yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçme sistemi: Bir öneri

Üniversite ve Toplum, cilt.8, ss.1-4, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Yabancı dil öğreniminde kaygı: Bir literatür özeti

The Journal of Language and Linguistic Studies, cilt.4, ss.81-94, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The influences of recreational reading in a native language on foreign language learning

Humanising Language Teaching, cilt.15, ss.1-10, 2008 (Hakemsiz Dergi)

İngilizceyi ikinci dil olarak öğrenenlerde sınav kaygısının cinsiyet ile ilişkisi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.9, sa.1, ss.259-266, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Attitudes of EFL learners towards the Internet

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.6, ss.18-26, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenenlerin kalem-kâğıt ve bilgisayar örneklerinde yazma niteliği üzerindeki cinsiyet etkisi

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.16, sa.3, ss.120-127, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The use of the Internet in ESL learning: Problems, advantages and disadvantages

Humanising Language Teaching, cilt.9, ss.1-4, 2007 (Hakemsiz Dergi)

How can teachers reduce test anxiety of L2 learners?

Humanising Language Teaching, cilt.9, ss.1-4, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Test anxiety in foreign language learning

Journal of Graduate School of Social Sciences of Balikesir University, cilt.9, sa.1, ss.145-160, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The effect of computers on the test and inter-rater reliability of writing tests of ESL learners

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.5, ss.75-81, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İkinci dil olarak İngilizce öğrenimindeki başarı düzeyinin bazı değişkenlere göre incelenmesi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.8, sa.2, ss.273-283, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İngilizce öğrenenlerin yazma etkinliklerinde bilgisayar kullanmaya yönelik tutumları ve bilgisayarın yazma becerilerindeki başarıya olan katkısı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.6, sa.2, ss.295-309, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İngilizce öğretiminde uygulanan testlerle ilgili sorunlar ve çözümler

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir eğitim Fakültesi Dergisi, Dil Bilimi ve Dil Öğretimi Özel Sayısı, cilt.4, sa.1, ss.182-192, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Affect in foreign language learning

Workshop on the 21st Century Language Learner Profile in English Language Teaching and Learning, Bartın, Türkiye, 18 - 19 Ekim 2019, ss.1

Pre-service English teachers’ technopedagogic content knowledge competence levels

9th International Conference of on Research in Education, Malatya, Türkiye, 11 Ekim 2018, ss.1

Blogging effect on EFL writing motivation

The 10th International ELT Research Conference, Antalya, Türkiye, 25 Nisan 2018, ss.1-3

Test anxiety among adolescent EFL learners: A qualitative study

Second International Conference of Best Practices and Innovations in Education, Aydın, Türkiye, 19 Ekim 2017, ss.1

Yabancı dil öğretiminde bilgisayar kullanımına yönelik öğretmen algıları

5. Ulusal Yabancı Dil Eğitimi Kurultayı, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye, 12 Ekim 2017, ss.1-10

A brief comparison of the current approaches in teaching pronunciation

3rd International Symposium on Language Education and Teaching, Rome, İtalya, 20 Nisan 2017, ss.1

The effect of Second Life on speaking achievement

4th Global Conference on Linguistics and Foreign Language Teaching, Aydın, Türkiye, 03 Kasım 2016, ss.1

Wiki effect on English as a foreign language writing achievement

4th Global Conference on Linguistics and Foreign Language Teaching, Aydın, Türkiye, 03 Kasım 2016, ss.1

Adapting scale for children: A practical model for researchers

International Contemporary Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 29 Eylül 2016, ss.779-784

Children’s Foreign Language Anxiety Scale: Preliminary tests of reliability and validity

Glocalisation of Professional Development in ELT: Think Global, Act Local, İzmir, Türkiye, 12 Mayıs 2016, ss.1

E-portfolios and EFL writing

9th International ELT Research Conference, Onsekiz Mart University, Çanakkale, Türkiye, 12 Mayıs 2016, ss.1

Türkiye’de yabancı dil öğretmeni yetiştirme: Bir öneri

4. Ulusal Yabancı Dil Eğitimi Kurultayı, 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye, 10 Mayıs 2016, ss.1-10

A Turkish Version of Foreign Language Anxiety Scale: Reliability and Validity

International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language (GlobELT), Antalya, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2016, cilt.232, ss.250-256 identifier

A brief review of literature on EFL teachers’ perceptions of course books

4th International Conference on Teaching Education and Learning, Yildiz Technical University, İstanbul, Türkiye, 16 Ağustos 2015, ss.110-114

The effects of blogging on EFL writing achievement

Proceedings of the 1st GlobELT Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Nisan 2015, cilt.199, ss.372-380 identifier

The Effects of Wikis on Motivation in EFL Writing

Proceedings of 6th World Conference on Educational Sciences, Valletta, Malta, 6 - 09 Şubat 2014, cilt.191, ss.2359-2363 identifier

An analysis of the grammatical mistakes made by advanced EFL learners

2nd SIELT Conference: Minimum Time Maximum Output, Anadolu University, Eskişehir, Türkiye, 08 Nisan 2011, ss.1

A critical review of technology use in English as a foreign language learning and teaching: The TOJET case

International Educational Technology Conference, Bogazici University,, İstanbul, Türkiye, 26 Nisan 2010, ss.20-24

Students’ motivation towards computer use in EFL learning

International Educational Technology Conference, Bogazici University,, İstanbul, Türkiye, 26 Nisan 2010, ss.1367-1368

Çocukların İngilizce dersine yönelik tutumlarının sınav kaygı düzeyine etkisi

. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul, Türkiye, 07 Ekim 2009, ss.283-288

Pre-service teachers’ motivational profiles for recreational reading in English

4th Congress of Social Science Education, Marmara University, İstanbul, Türkiye, 07 Ekim 2009, ss.289-298

Teacher effect on the level of test anxiety among young EFL learners

International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo, Bosna-Hersek, 09 Haziran 2009, ss.190-194

Punctuation and capitalization errors of Turkish EFL students in composition classes: An evidence of L1 interference

International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo, Bosna-Hersek, 09 Haziran 2009, ss.279-284

Difficulties of Turkish EFL students in pronouncing certain English sounds due to the lack of such sounds in Turkish language

The First Istanbul Arel University International ELT Conference, Istanbul Arel University, İstanbul, Türkiye, 29 Mayıs 2009, ss.29-36

İngilizce öğrenenlerin öğrenme ortamı olarak interneti kullanma alışkanlıkları üzerine bir analiz

Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 22 Kasım 2017, ss.170-177

Kitap & Kitap Bölümleri

Using blogs to motivate English as a foreign language writers

Recent developments in technology-enhanced and computer-assisted language learning, B. Zou,M. Thomas, Editör, IGI Global, Alabama, ss.257-278, 2020

Affective states and learning outcomes in EFL education

Preparing teachers for a changing world: Contemporary issues in EFL education, Servet Çelik, Editör, Vize Publications, Ankara, ss.151-164, 2019

The effect of Second Life as a virtual language learning environment on speaking anxiety

Assessing the effectiveness of virtual technologies in foreign and second language instruction, M. Kruk , Editör, Igı Global Publications, Hershey, ss.115-146, 2019

Reading and language teaching

Linguistic and literary theories in reading, F. Cubukcu & L. Harputlu , Editör, Peter Lang: Frankfurt, Frankfurt, ss.15-30, 2015

Televizyon terimleri sözlüğü

Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2000