Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2020 - 2021 Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

    Assistant Editor