Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Osmanlıda Yenilikçi Hareketlerle Birlikte Türk Mûsikîsine Eklenen Yeni Türler ve Bu Türlerin Teori-Pratik İkilemi

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, cilt.42, ss.173-182, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

XV. YÜZYIL MÛSİKÎ METİNLERİ ÖZELİNDE “MEŞK” KAVRAM

Ahenk Müzikoloji, cilt.1, sa.1, ss.43-60, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

XV. YÜZYIL EDVÂR GELENEĞİNDE MECLİSLERDE MÛSİKÎŞİNAS ÂDÂBI

Medeniyet Sanat, cilt.1, sa.2, ss.77-89, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mardin'de Okunan Arapça Mevlîd-i Şerîf ve Uygulanan Âdetler

Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Mûsikî Sempozyumu, Amasya, Türkiye, 03 Kasım 2017, ss.217-225

Sloping Plucked Instruments Used in the 15th Century and in Comparison with Today

International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Academic Conference, Freiburg, Almanya, 29 Kasım 2016, ss.31-36

Ansiklopedide Bölümler