Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Turkish instruments in Gelibolulu Mustafa Ali's Mevaidü'n-Nefais

Rast Müzikoloji Dergisi, vol.9, no.1, pp.2479-2495, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlıda Yenilikçi Hareketlerle Birlikte Türk Mûsikîsine Eklenen Yeni Türler ve Bu Türlerin Teori-Pratik İkilemi

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, vol.42, pp.173-182, 2019 (National Refreed University Journal)

XV. YÜZYIL MÛSİKÎ METİNLERİ ÖZELİNDE “MEŞK” KAVRAM

Ahenk Müzikoloji, vol.1, no.1, pp.43-60, 2017 (National Refreed University Journal)

XV. YÜZYIL EDVÂR GELENEĞİNDE MECLİSLERDE MÛSİKÎŞİNAS ÂDÂBI

Medeniyet Sanat, vol.1, no.2, pp.77-89, 2015 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mardin'de Okunan Arapça Mevlîd-i Şerîf ve Uygulanan Âdetler

Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Mûsikî Sempozyumu, Amasya, Turkey, 03 November 2017, pp.217-225

Sloping Plucked Instruments Used in the 15th Century and in Comparison with Today

International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Academic Conference, Freiburg, Germany, 29 November 2016, pp.31-36

Episodes in the Encyclopedia