Arş.Gör.

SEÇKİN ÜNVER


Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Eğitim Bilgileri

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Doktora

Özyeğin Üniversitesi, İşletme Enstitüsü, Operasyon Yönetimi, Türkiye

2012 - 2015

2012 - 2015

Yüksek Lisans

Galatasaray Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüsti Mühendisliği, Türkiye

2005 - 2011

2005 - 2011

Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Endüstri Mühendisliği, Türkiye

Araştırma Alanları

Endüstri Mühendisliği, Eniyileme Kuramı ve Yöntemleri, Çok Amaçlı Eniyileme, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar