Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Anlat (a)mayan Anlatı: Post-modern Öykü

Podtmodern Öykü, ss.115-118, 2019 (Hakemsiz Dergi)

Türk EDebiyatının Dekadansla İmtihanı

Cins, no.40, ss.35-37, 2019 (Hakemsiz Dergi)

Cumhuriyete Kadar Türk Şiirinde Metafizik Görünüm”, Dil ve Edebiyat Araştırmaları, 2017

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, ss.45-51, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Aydın Parodisi: Tutunamayanlar

Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları, ss.37-42, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

zİYA OSMAN SABA: SÜKUN VE TESLİMİYETİN ŞAİRİ

yÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.5, no.6, ss.45-51, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

tEDA pROJESİNDEN öNCE iNGİLİZCEYE çEVRİLEN tÜRKÇE eSERLERDE öNE çIKAN hUSUSLAR

Türk kÜLTÜRÜ iNCELEMELERİ, ss.247-266, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mevlana ve Derrida'da Dilin Yetersizliği ve Güvenilmezliği

FSM İlmi Araştırmalar, ss.233-242, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Eleştirel gerçekçilik Bağlamında Mehmet Akif Şiirine Bir Bakış

Rumelide, ss.5-15, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Milli EDebiyattan Memeleket Edebiyatına

Türk Edebiyatı, ss.20-25, 2014 (Hakemsiz Dergi)

matmazel Noraliya'nın Koltuğu Romanında Fantastik Ögeler

yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, ss.79-85, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şiir Popüler Edebiyatın Neresine Düşer

Türk Edebiyatı, ss.60-64, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Türk Edebiyatında Romantizmin Uzun Serüveni

Türk Dili, ss.38-40, 2014 (Hakemsiz Dergi)

19.Yüzyıl Türk Aydınında Voltaire İlgisi

Türk Kültür ve sanat Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.147-157, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yahya Kemal'de Tasavvuf

Dil ve Edebiyat, ss.20-24, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Kemal Tahir'in Romanlarında natüralist Bir Eğilim olarak Cinselliğin Vulgarize Edilmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar dergisi, cilt.4, ss.177-185, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türk Edebiyatında Öncü Bir isim: Şinasi

Dil ve Edebiyat, ss.15-19, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Ahmet hamdi tanpınar'ın Makale ve Denemelerinde İnşa Ettiği Roman: Huzur

Türk Kültürü İncelemleri, ss.183-206, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Huzur Romanında Nihilist Bir Karakter. Suat

TURKISH STUDIES, cilt.5, ss.1487-1498, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İsmet özel Şiirinde şehir Algısı

TURKISH STUDIES, cilt.5, ss.1346-1360, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhuriyete Kadar Türk şiirinde metafizik Görünüm

Hikmet, ss.39-47, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

üstkurmaca Bir Metin: Kayıp Hikayeci

İlmi Araştırmalar, cilt.6, ss.15-25, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türk Edebiyatında Eleştiri: Cumhuriyet Dönemi

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.4, ss.259-310, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinde Hz. Adem ve İlk Günah

İlmi Araştırmalar, ss.183-195, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tutunamayanlar'a Bir Bakış

Düş Çınarı, ss.10-15, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mevlana ve Derrida'da Dilin Güvenilmezliği Sorunu

VI.Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, Konya, Türkiye, 17 Eylül 2017

Sezai Karakoç Şiirinde Diriliş İmgesi Olarak Hz. Peygamber

I.Uluslararası Edebiyatta Gelenek ve Modernleşme Sempozyumu, Karabük, Türkiye, 11 Ekim 2017, ss.35-40

Toplumcu Gereçekçilik Bağlamında Eleştirel Gerçekçiliğin Türk EDebiyatına Uygulanma(ma)sı

VIII. Uluslararası Türkoloji KOngresi, Ankara, Türkiye, 17 Mayıs 2017, ss.15-20

Kitap & Kitap Bölümleri

Rind ve Bohem

Hikmet Özdemir Armağanı, Üzeyir Aslan, Editör, Kriter Yayınları, İstanbul, ss.220-224, 2019

Türk Edebiyatında Dekadans Korkusu

10.Yıl Hatıra Kitabı, Yakup Yılmaz, Editör, Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.17-21, 2019

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Deneme ve Makalelerinde İnşa Ettiği Roman: Huzur

Kazım Yetiş Armağanı, zeki Taştan, Editör, Hiperlink, İstanbul, ss.245-255, 2019

Modern Türk EDebiyatının 100'ü

Otto Yayınları, Ankara, 2018

Modern Türk Edebiyatının 200'ü

Otto yayınları, Ankara, 2018

Milli EDebiyattan Memleket Edebiyatına

Tahir Üzgör Armağan Kitabı, Ömer Zülfe, Editör, Yayınevi, Ankara, ss.640-645, 2018

Yahya Kemal Şiirinde Tasavvuf

Mustafa Kaçalin Armağanı, Mehmet Ölmez, Editör, Kesit, İstanbul, ss.649-654, 2017

KAYNANAM NASIL KUDURDU

Papersense, İstanbul, 2015

Türk Romanında Mevlana

Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2011

Beşir Fuad: Voltaire

Yedirenk, İstanbul, 2011

Zadü'l Mead

Kültür Bakanlığı E-Kitap, İstanbul, 2010

Şemseddin Sami

Şule, İstanbul, 1999