Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Eleştirel Gerçekçilk Bağlamında Tevffik Fikret Şiirine Bakış

Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları, no.7, pp.272-279, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Anlat (a)mayan Anlatı: Post-modern Öykü

Podtmodern Öykü, no.29, pp.115-118, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal)

Rind Bohemin Nesi Olur-Divan Edebiyatı ve Dekadans

Cins, no.42, pp.43-44, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal)

Huzursuzluğu Göze Alamayan Yahut Dekadans Korkusunun Romanı: Huzur

Cins, no.41, pp.42-43, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal)

Türk EDebiyatının Dekadansla İmtihanı

Cins, pp.35-37, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal)

Cumhuriyete Kadar Türk Şiirinde Metafizik Görünüm”, Dil ve Edebiyat Araştırmaları, 2017

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, no.18, pp.45-51, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Bir Aydın Parodisi: Tutunamayanlar

Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları, no.8, pp.37-42, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

zİYA OSMAN SABA: SÜKUN VE TESLİMİYETİN ŞAİRİ

yÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.5, no.32, pp.45-51, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

tEDA pROJESİNDEN öNCE iNGİLİZCEYE çEVRİLEN tÜRKÇE eSERLERDE öNE çIKAN hUSUSLAR

Türk kÜLTÜRÜ iNCELEMELERİ, no.35, pp.247-266, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Mevlana ve Derrida'da Dilin Yetersizliği ve Güvenilmezliği

FSM İlmi Araştırmalar, no.6, pp.233-242, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Eleştirel gerçekçilik Bağlamında Mehmet Akif Şiirine Bir Bakış

Rumelide, no.1, pp.5-15, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Milli EDebiyattan Memeleket Edebiyatına

Türk Edebiyatı, no.492, pp.20-25, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

matmazel Noraliya'nın Koltuğu Romanında Fantastik Ögeler

yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, no.11, pp.79-85, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Dilin Söylem İnşası. Türk Edebiyatına Yapısalcı Bir Bakış

Türk Dili, no.749, pp.25-28, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

Şiir Popüler Edebiyatın Neresine Düşer

Türk Edebiyatı, no.486, pp.60-64, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

Türk Edebiyatında Romantizmin Uzun Serüveni

Türk Dili, no.746, pp.38-40, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

19.Yüzyıl Türk Aydınında Voltaire İlgisi

Türk Kültür ve sanat Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.4, pp.147-157, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Yahya Kemal'de Tasavvuf

Dil ve Edebiyat, no.43, pp.20-24, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

Kemal Tahir'in Romanlarında natüralist Bir Eğilim olarak Cinselliğin Vulgarize Edilmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar dergisi, vol.4, no.17, pp.177-185, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Edebiyatında Öncü Bir isim: Şinasi

Dil ve Edebiyat, no.21, pp.15-19, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

Ahmet hamdi tanpınar'ın Makale ve Denemelerinde İnşa Ettiği Roman: Huzur

Türk Kültürü İncelemleri, no.23, pp.183-206, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Huzur Romanında Nihilist Bir Karakter. Suat

Turkish Studies, vol.5, no.4, pp.1487-1498, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

İsmet özel Şiirinde şehir Algısı

turkish studies, vol.5, pp.1346-1360, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Cumhuriyete Kadar Türk şiirinde metafizik Görünüm

Hikmet, no.5, pp.39-47, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

üstkurmaca Bir Metin: Kayıp Hikayeci

İlmi Araştırmalar, vol.6, pp.15-25, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Edebiyatında Eleştiri: Cumhuriyet Dönemi

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.4, no.8, pp.259-310, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinde Hz. Adem ve İlk Günah

İlmi Araştırmalar, no.14, pp.183-195, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Tutunamayanlar'a Bir Bakış

Düş Çınarı, no.7, pp.10-15, 1997 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türk Romanında Mevlana

Mevlana_Mevlevilik Aanlatıları, Konya, Turkey, 18 - 20 December 2022

Namık Kemal'in Paltosu Bağlamında Türk EDebiyatına Bakış

3. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri, Kahramanmaraş, Turkey, 19 - 25 December 2022

Yaban'da Aydın Kahramanın 'Celal'i.: Sanatı/Savaşçı Aydının Celalli Portresi

Roman Kahramanları Festivali, İstanbul, Turkey, 19 - 25 December 2022

Eflatun'un Devletten Kovduğu Sanatçılar: Rind ve Bohem

Divan Toplantıları II: Şiir ve Kültürel İktidar, İstanbul, Turkey, 28 - 29 May 2021, pp.15-20

Fantastik Romanın Kahramanı Olarak Mevlana

Klasikten Moderne Türk Edebiyatında Mevlevilik ve Şeyh Galib, İstanbul, Turkey, 16 - 18 December 2020

Romanın Romansa Romansın Romana Dönüşümünün İmkanı

Mizahta EDebiyat Edebiyatta Mizah, 15 January 2021

Mevlana ve Derrida'da Dilin Güvenilmezliği Sorunu

VI.Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, Konya, Turkey, 17 September 2017

Sezai Karakoç Şiirinde Diriliş İmgesi Olarak Hz. Peygamber

I.Uluslararası Edebiyatta Gelenek ve Modernleşme Sempozyumu, Karabük, Turkey, 11 October 2017, pp.35-40

Toplumcu Gereçekçilik Bağlamında Eleştirel Gerçekçiliğin Türk EDebiyatına Uygulanma(ma)sı

VIII. Uluslararası Türkoloji KOngresi, Ankara, Turkey, 17 May 2017, pp.15-20

Books & Book Chapters

Rind ve Bohem

in: Hikmet Özdemir Armağanı, Üzeyir Aslan, Editor, Kriter Yayınları, İstanbul, pp.220-224, 2019

Türk Edebiyatında Dekadans Korkusu

in: 10.Yıl Hatıra Kitabı, Yakup Yılmaz, Editor, Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.17-21, 2019

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Deneme ve Makalelerinde İnşa Ettiği Roman: Huzur

in: Kazım Yetiş Armağanı, zeki Taştan, Editor, Hiperlink, İstanbul, pp.245-255, 2019

Modern Türk EDebiyatının 100'ü

Otto Yayınları, Ankara, 2018

Modern Türk Edebiyatının 200'ü

Otto yayınları, Ankara, 2018

Milli EDebiyattan Memleket Edebiyatına

in: Tahir Üzgör Armağan Kitabı, Ömer Zülfe, Editor, Yayınevi, Ankara, pp.640-645, 2018

Yahya Kemal Şiirinde Tasavvuf

in: Mustafa Kaçalin Armağanı, Mehmet Ölmez, Editor, Kesit, İstanbul, pp.649-654, 2017

KAYNANAM NASIL KUDURDU

Papersense, İstanbul, 2015

Türk Romanında Mevlana

Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2011

Beşir Fuad: Voltaire

Yedirenk, İstanbul, 2011

Zadü'l Mead

Kültür Bakanlığı E-Kitap, İstanbul, 2010

Şemseddin Sami

Şule, İstanbul, 1999