Prof.Dr.

SANİYE GİRİT


TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Biyografi

           Öğrenim Durumu

Manisa Mütevelli ilk-ortaokulu                                                               1974-1982

İzmir Kız Lisesi                                                                                        1982-1985

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

 

Üniversite

Tıp

Uludağ Üniversitesi

1985-1991

 

Tıpta Uzmanlık

 

Yan Dal Uzmanlığı

 

 ‘’Çocuk sağlığı ve Hastalıkları’’

 

’Çocuk Göğüs Hastalıkları’’

 

Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İzmir

 

 Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Birimi

1995-2000

 

2011

 

 

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı:

Konu:’Astım Tedavisinde Lökotrien Reseptör Antagonistlerinin Yeri’’

Tez Danışmanı: Doç Dr Füsun Atlıhan

 

 

Doçentlik

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

T.C.Sağlık Bakanlığı Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

 2013

 

 

Görevler

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Pratisyen Hekim

Kula Devlet Hastanesi- Manisa

Nevzat Ayaz Sağlık Ocağı- İstanbul

1991-1992

1992-1995

Asistan

 

Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları – İstanbul

Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İzmir

 

1995-1998

1998-2000

Uzman

 

 

 

Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Polikliniği

 

2000-2003

 

 

Başasistan

 

 

Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İzmir

 

2003-2011

 

Klinik Şefi

 

Bursa Şevket Yılmaz EAH. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Eğitim Sorumlusu

Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları –Eğitim Görevlisi İstanbul

 

2011-2012

 

2012-2017

Öğretim Üyesi

 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

 

2017-

 

Yönetilen Tezler

2019

2019

Tıpta Uzmanlık

Özofagus atrezili çocukların uzun dönem solunum yolu sorunlarının değerlendirilmesi

GİRİT S.

G.Pirim(Öğrenci)

2016

2016

Tıpta Uzmanlık

’’Kistik Fibrozisli Hastaların Genel Klinik Özellikleri’’

GİRİT S.

S.Arhan(Öğrenci)