Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation of glycolysis and it’s molecular regulation upon glucose limitation in leukemia cells.

VII. Internetional Congress of Molecular Medicine , İstanbul, Türkiye, 5 Eylül - 07 Aralık 2019, ss.133

Lösemi hücrelerinde düşük glukoz konsantrasyonunun STAT3 aktivitesine etkisi

16. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Muğla, Türkiye, 27 Ekim - 30 Kasım 2019, ss.83

Protective effect of liraglutide on experimental testiculars ischemia reperfusion injury in rats

EAU19 – 34th Annual EAU Congress, Barcelona, İspanya, 15 - 19 Mart 2019, cilt.18, sa.1, ss.1098

The Protectıve And Antıoxıdant Effects Of Astaxanthın Agaınst Cısplatın-Induced Toxıcıty In Rats

TBS International Biochemistry Congress 2018 - 29th National Biochemistry Congress, Muğla, Türkiye, 26 Ekim 2018, cilt.43, sa.5, ss.29

Akut iskemik inmeli hastalarda total oksidan/antioksidan durumun değerlendirilmesi

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği, Uluslararası Katılımlı Kongre & Lab Expo, Trabzon, Türkiye, 27 Eylül - 01 Ekim 2016, ss.163

Evaluation of prognosis with total oxidant/antioxidant status and some oxidative stress parameters in patients with acute ischemic stroke

41st FEBS Congress on Molecular and Systems Biology for a Better Life, Kusadasi, Türkiye, 3 - 08 Eylül 2016, cilt.283, ss.322 identifier