Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Müzik Eğitiminde “Düşünmek” ve “Eylemek”: Platon, Aristoteles ve Abdülbaki Nasır Dede

Güzel Sanatlar Eğitimi, Toplum Bilimler Etkileşimi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.493-506

Kitap & Kitap Bölümleri

“UD”UN ARMONİSİ; ALİ RİFAT ÇAĞATAY VE ŞERİF MUHİDDİN TARGAN’IN, GELENEKSEL SPEKÜLATİF DÜŞÜNME TARZININ ÖTESİNDE KONUMLANIŞI

Şehvar Beşiroğlu'ya Armağan, Namık Sinan Turan,Şeyma Ersoy Çak, Editör, Pan Yayıncılık, İstanbul, ss.419-428, 2019

Şiirden doğaçlamaya güftenin nağmeyle sarmalı: Osmanlı-Türk müziğinde gazel icrası

Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları XI Gazelden Gazele: Dünün Şiirine Bugünden Bakışlar, Hatice Aynur, Editör, Klasik Yayınları, İstanbul, ss.266-284, 2016