Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Müzik Eğitiminde “Düşünmek” ve “Eylemek”: Platon, Aristoteles ve Abdülbaki Nasır Dede

Güzel Sanatlar Eğitimi, Toplum Bilimler Etkileşimi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 - 12 May 2017, pp.493-506

Books & Book Chapters

“UD”UN ARMONİSİ; ALİ RİFAT ÇAĞATAY VE ŞERİF MUHİDDİN TARGAN’IN, GELENEKSEL SPEKÜLATİF DÜŞÜNME TARZININ ÖTESİNDE KONUMLANIŞI

in: Şehvar Beşiroğlu'ya Armağan, Namık Sinan Turan,Şeyma Ersoy Çak, Editor, Pan Yayıncılık, İstanbul, pp.419-428, 2019

Şiirden doğaçlamaya güftenin nağmeyle sarmalı: Osmanlı-Türk müziğinde gazel icrası

in: Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları XI Gazelden Gazele: Dünün Şiirine Bugünden Bakışlar, Hatice Aynur, Editor, Klasik Yayınları, İstanbul, pp.266-284, 2016