Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2018 21. Yüzyıl Türk Müziği Nazariyatı Anlatımında Eylemsel ve Kavramsal Belirlenimler

  Moderatör

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Sanatın Cüretkar Stratejisi: Türk Müziği’nde Öncü Bir Solist: Münir Nurettin Selçuk

  Çalışma Grubu

  Kayseri, Türkiye

 • 2017 Musikiyi Anlamak, TRT Sanatçıları İle Söyleşi

  Moderatör

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 İstanbul'da Mekanlar ve Türk Müziği

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Arel’in Makam Yaklaşımı Örnekleminde Osmanlı’dan Cumhuriyet’e “Milli Vizyon” Çerçevesinde Yaratımın İzinin Sürülmesi

  Çalışma Grubu

  Trabzon, Türkiye

 • 2016 II. Uluslararası Müzik ve Dans Araştırmaları Sempozyumu

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2015 “20. Yüzyıl Türk Makam Müziği”

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 “…Ve Gazel, İstanbul”

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 20. Yüzyıl Türk Makam Müziği

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 “Geleneksel Türk Musikisi”

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 “20. Yüzyıl Türk Müzik Geleneği ve Üslubu”

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 Türk Müziği İcrası Üzerine

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

Davetli Konuşmalar

 • Şubat 2019 Akademik Bakış Programı - Türk Musikisinin Sorunları Üzerine

  Konferans

  CRI TURK, Türkiye