Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İstanbul Kadı Sicillerine Göre Gayr-i Müslimlerin Sosyal ve Hukuki Konumları (XVI. ve XVII. Yüzyıllar)

IHYA International Journal of Islamic Studies, vol.4, no.2, pp.34-47, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Meşîhat Makamının Bir Dairesi: Fetvahâne-i Âli

Din ve Hayat, no.34, pp.34-37, 2018 (National Non-Refereed Journal)

Trafik Kazalarında Meydana Gelen Ölüm ve Yaralanmalarda Diyet Hükümlerinin Uygulanabilirliği (İslam Hukuku Bağlamında)

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, no.28, pp.279-292, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İslam Aile Hukukunda Kadının Mehir Hakkına Toplumun Bakış Açısı Üzerine Bir Değerlendirme

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.17, no.4, pp.223-256, 2013 (National Refreed University Journal)

Cerîde-i İlmiyye’de Yer Alan Kararlar Çerçevesinde Fetvahânenin Yargı Kararlarını Bozma Sebepleri

Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.4, pp.104-120, 2012 (National Refreed University Journal)

Şikâyet Defterlerine Göre Osmanlı Teb'asının Şikâyetleri

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.61, no.1, pp.175-206, 2012 (National Refreed University Journal)

Hukuk Tarihi Açısından Hüseyin Namık Orkun ve Fasikülleri

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.3, no.5, pp.805-822, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

KADIN VE SİYASET

Kadın ve Demokrasi Derneği Yayınları, İstanbul, 2019

Osmanlı Toplumunda Kadınlar (16. ve 17. Yüzyıllar)

in: KADIN OLMAK İSLAM, GELENEK, MODERNLİK VE ÖTESİ, H. Şule Albayrak, Editor, İz Yayıncılık, İstanbul, pp.275-299, 2019

Turkish Legal History (Pre-Islamic Period)

in: TURKISH PUBLIC LAW, Korkusuz R. M.; İpekel Kayalı F., Editor, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, pp.311-325, 2018

Ottoman Law

in: TURKISH PUBLIC LAW, Korkusuz R. M; İpekel Kayalı F., Editor, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, pp.327-362, 2018

Turkish Legal History

in: INTRODUCTION TO TURKISH LAW, Korkusuz M. R, Kayalı İpekel F. , Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.155-160, 2016