Education Information

Education Information

 • 2002 - 2010 Doctorate

  Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Tarihi, Turkey

 • 1999 - 2001 Postgraduate

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku, Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Şikâyet Defterleri Işığında Osmanlı Hukuku ve Uygulaması (1649-1653)

  Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku/ Hukuktarihi

 • 2001 Postgraduate

  Cerîde-i İlmiyye'deki Bozma Kararlarının Hukukî Tahlili

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri/İslam Hukuku