Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İşgörenlerin Kişilik Özelliği Olarak Hizmet Verme Yatkınlığı ve Ölçümü: Bir Literatür Taraması.

ANATOLİA: TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.2, ss.139-153, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hizmet İşletmelerinde Rekabet Üstünlüğü Aracı Olarak Örgütsel Hizmet Odaklılık

SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, no.4, ss.18-30, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Örgütsel Hizmet Odaklılığın İşletme Performansı Üzerindeki Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama

ANATOLİA: TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.2, ss.177-193, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Otel İşletmelerinde İş ve İşletme ile İlgili Faktörlerin İşgören Tatmini Üzerindeki Görece Etkisi

ANATOLİA: TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.2, ss.183-203, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Turizm İşletmelerinde İşgören Devri: Anlamı, Türleri ve Nedenleri

SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, no.1, ss.28-37, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Multinational Hotel Development In Developing Countries. An Exploratory Analysis of Critical Policy Issues

INTERNATIONAL JOURNAL OF TOURISM RESEARCH, no.2, ss.179-197, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A Review of Theories of Multinational Enterprises

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.163-180, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Turizmde Mevsimsellik: Nedenleri, Sonuçları ve Yönetimi

Pazarlama Dünyası, cilt.12, ss.18-29, 1998 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Nevşehirde Turizm Gelişiminin Temel Sorunları ve Bazı Öneriler

1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Türkiye, 01 Mayıs 2012, ss.118-128 Creative Commons License

Türkiyede Turist Rehberliği Eğitiminin Sorunları ve Yeniden Yapılandırılması

Turizm Eğitimi: Konferans-Workshop, Ankara, Türkiye, 01 Aralık 2002, ss.235-242 Creative Commons License

Turizm Gelişiminin Çevre Üzerindeki Olumlu ve Olumsuz Etkileri ve Olumsuz Etkilerin Azaltılması İçin Makro Stratejiler

Hafta Sonu Semineri V: ‘2000’li Yıllara Girerken Turizm-Çevre İlişkilerine Yeniden Bakış, Nevşehir, Türkiye, 01 Mart 1999, ss.80-103 Creative Commons License

Kapadokya’da Konaklama Sektöründe Zararlı Fiyat Rekabeti Sorunu ve Çözüm Önerileri

Hafta Sonu Semineri II: Kapadokya’nın Turistik, Kültürel Potansiyeli ve Pazarlama Sorunları, Nevşehir, Türkiye, 01 Eylül 1995, ss.240-262 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Genel Turizm Bilgisi

Türkiye'de Turizm, Emir, Oktay, Editör, Anadolu Üniversitesis Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, ss.178-213, 2016 Creative Commons License

Managing Emploee Attitudes and Behaviours in the tourism and Hospitality Industry

Characteristics of Employment and Human Resource Management in the Tourism and Hospitality Industry, Salih Kusluvan, Editör, NOVA Science Publishers Inc. , New-York, ss.3-25, 2013

Tourism in Developing Countries

Multinational Hotel Development in Developing Countries: An Exploratory Analysis of Critical Policy Issues, Huybers, T., Editör, Nova Science Publishers, London, ss.409-428, 2007 Creative Commons License

Managing Employee Attitudes and Behaviors in the Tourism and Hospitality Industry

Employee Attitudes and Behaviors and their Roles for Tourism and Hospitality Businesses, Salih Kusluvan, Editör, NOVA Science Publishers Inc. , New-York, ss.25-50, 2003

Managing Employee Attitudes and Behaviors in the Tourism and Hospitality Industry

Undergraduate Tourism Students’ Satisfaction with Student Work Experience and its Impact on their Future Career Intentions: A Case Study, Kusluvan, S., Editör, Nova Science Publishers, New-York, ss.135-151, 2003 Creative Commons License

Managing Employee Attitudes and Behaviors in the Tourism and Hospitality Industry

Perceptions and Attitudes of Undergraduate Tourism Students towards Working in the Tourism and Hospitality Industry in a Developing Economy, Kusluvan, S., Editör, Nova Science Publishers, New-York, ss.77-98, 2003 Creative Commons License

Tourism in Development: A Situational Analysis of Turkey

International Center For Research And Studies İn Tourism, Aix-En-Provence, 1999 Creative Commons License

Nevşehir İl Yıllığı

Turizm, Nevşehir Valiliği, Editör, Başbakanlık Basımevi, Ankara, ss.227-257, 1998 Creative Commons License

Ansiklopedide Bölümler

Turizm Ansiklopedisi

Detay Yayıncılık, ss.-, 2019 Creative Commons License

Turizm Ansiklopedisi

Detay Yayıncılık, ss.-, 2019 Creative Commons License

Turizm Ansiklopedisi

Detay Yayıncılık, ss.-, 2019 Creative Commons License

Turizm Ansiklopedisi

Detay Yayıncılık, ss.-, 2019 Creative Commons License

Turizm Ansiklopedisi

Detay Yayıncılık, ss.-, 2019 Creative Commons License

Turizm Ansiklopedisi

Detay Yayıncılık, ss.-, 2019 Creative Commons License

Turizm Ansiklopedisi

Detay Yayıncılık, ss.-, 2019 Creative Commons License