Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Turizm İşletmelerinde İşgören Devri: Anlamı, Türleri ve Nedenleri

SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, no.1, ss.28-37, 2004

A Review of Theories of Multinational Enterprises

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.163-180, 1998

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Nevşehirde Turizm Gelişiminin Temel Sorunları ve Bazı Öneriler

1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Türkiye, 01 Mayıs 2012, ss.118-128

Türkiyede Turist Rehberliği Eğitiminin Sorunları ve Yeniden Yapılandırılması

Turizm Eğitimi: Konferans-Workshop, Ankara, Türkiye, 01 Aralık 2002, ss.235-242

Turizm Gelişiminin Çevre Üzerindeki Olumlu ve Olumsuz Etkileri ve Olumsuz Etkilerin Azaltılması İçin Makro Stratejiler

Hafta Sonu Semineri V: ‘2000’li Yıllara Girerken Turizm-Çevre İlişkilerine Yeniden Bakış, Nevşehir, Türkiye, 01 Mart 1999, ss.80-103

Kapadokya’da Konaklama Sektöründe Zararlı Fiyat Rekabeti Sorunu ve Çözüm Önerileri

Hafta Sonu Semineri II: Kapadokya’nın Turistik, Kültürel Potansiyeli ve Pazarlama Sorunları, Nevşehir, Türkiye, 01 Eylül 1995, ss.240-262

Kitap & Kitap Bölümleri

Genel Turizm Bilgisi

Türkiye'de Turizm, Emir, Oktay, Editör, Anadolu Üniversitesis Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, ss.178-213, 2016

Managing Emploee Attitudes and Behabiours in the tourism and Hospitality Industry

Characteristics of Employment and Human Resource Management in the Tourism and Hospitality Industry, Salih Kusluvan, Editör, NOVA Science Publishers Inc. , New-York, ss.3-25, 2013

Tourism in Developing Countries

Multinational Hotel Development in Developing Countries: An Exploratory Analysis of Critical Policy Issues, Huybers, T., Editör, Nova Science Publishers, London, ss.409-428, 2007

Managing Employee Attitudes and Behaviors in the Tourism and Hospitality Industry

Employee Attitudes and Behaviors and their Roles for Tourism and Hospitality Businesses, Salih Kusluvan, Editör, NOVA Science Publishers Inc. , New-York, ss.25-50, 2003

Managing Employee Attitudes and Behaviors in the Tourism and Hospitality Industry

Undergraduate Tourism Students’ Satisfaction with Student Work Experience and its Impact on their Future Career Intentions: A Case Study, Kusluvan, S., Editör, Nova Science Publishers, New-York, ss.135-151, 2003

Managing Employee Attitudes and Behaviors in the Tourism and Hospitality Industry

Perceptions and Attitudes of Undergraduate Tourism Students towards Working in the Tourism and Hospitality Industry in a Developing Economy, Kusluvan, S., Editör, Nova Science Publishers, New-York, ss.77-98, 2003

Tourism in Development: A Situational Analysis of Turkey

International Center For Research And Studies İn Tourism, Aix-En-Provence, 1999

Nevşehir İl Yıllığı

Turizm, Nevşehir Valiliği, Editör, Başbakanlık Basımevi, Ankara, ss.227-257, 1998

Ansiklopedide Bölümler

Turizm Ansiklopedisi

Detay Yayıncılık, ss.-, 2019

Turizm Ansiklopedisi

Detay Yayıncılık, ss.-, 2019

Turizm Ansiklopedisi

Detay Yayıncılık, ss.-, 2019

Turizm Ansiklopedisi

Detay Yayıncılık, ss.-, 2019

Turizm Ansiklopedisi

Detay Yayıncılık, ss.-, 2019

Turizm Ansiklopedisi

Detay Yayıncılık, ss.-, 2019

Turizm Ansiklopedisi

Detay Yayıncılık, ss.-, 2019