Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Hizmet İşletmelerinde Rekabet Üstünlüğü Aracı Olarak Örgütsel Hizmet Odaklılık.pdf

SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, no.5, pp.18-30, 2008 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Türkiyenin Batıdaki İkili İmajı ve Yapılması Gerekenler.pdf

TÜROFED, no.9, pp.54-56, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Turizm İşletmelerinde İşgören Devri: Anlamı, Türleri ve Nedenleri.pdf

SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, no.1, pp.28-37, 2004 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

A Review of Theories of Multinational Enterprises

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.13, no.1, pp.163-180, 1998 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Turizmde Mevsimsellik: Nedenleri, Sonuçları ve Yönetimi.pdf

Pazarlama Dünyası, vol.12, no.69, pp.18-29, 1998 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Nevşehirde Turizm Gelişiminin Temel Sorunları ve Bazı Öneriler

1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Turkey, 01 May 2012, pp.118-128 Creative Commons License

Türkiyede Turist Rehberliği Eğitiminin Sorunları ve Yeniden Yapılandırılması

Turizm Eğitimi: Konferans-Workshop, Ankara, Turkey, 01 December 2002, pp.235-242 Creative Commons License

Turizm Gelişiminin Çevre Üzerindeki Olumlu ve Olumsuz Etkileri ve Olumsuz Etkilerin Azaltılması İçin Makro Stratejiler

Hafta Sonu Semineri V: ‘2000’li Yıllara Girerken Turizm-Çevre İlişkilerine Yeniden Bakış, Nevşehir, Turkey, 01 March 1999, pp.80-103 Creative Commons License

Kapadokya’da Konaklama Sektöründe Zararlı Fiyat Rekabeti Sorunu ve Çözüm Önerileri

Hafta Sonu Semineri II: Kapadokya’nın Turistik, Kültürel Potansiyeli ve Pazarlama Sorunları, Nevşehir, Turkey, 01 September 1995, pp.240-262 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Türkiye'de Turizm.pdf

in: Genel Turizm Bilgisi, Emir,Oktay, Editor, Anadolu Üniversitesis Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.178-213, 2016 Creative Commons License

Multinational Hotel Development in Developing Countries: An Exploratory Analysis of Critical Policy Issues.pdf

in: Tourism in Developing Countries, Huybers,T., Editor, Nova Science Publishers, London, pp.409-428, 2007 Creative Commons License

Undergraduate Tourism Students’ Satisfaction with Student Work Experience and its Impact on their Future Career Intentions: A Case Study.pdf

in: Managing Employee Attitudes and Behaviors in the Tourism and Hospitality Industry, Kusluvan,S., Editor, Nova Science Publishers, New York, pp.135-151, 2003 Creative Commons License

Employee Attitudes and Behaviors and their Roles for Tourism and Hospitality Businesses.pdf

in: Managing Employee Attitudes and Behaviors in the Tourism and Hospitality Industry, Salih Kusluvan, Editor, NOVA Science Publishers Inc. , New York, pp.25-50, 2003 Creative Commons License

Perceptions and Attitudes of Undergraduate Tourism Students towards Working in the Tourism and Hospitality Industry in a Developing Economy.pdf

in: Managing Employee Attitudes and Behaviors in the Tourism and Hospitality Industry, Kusluvan,S., Editor, Nova Science Publishers, New York, pp.77-98, 2003 Creative Commons License

Tourism in Development: A Situational Analysis of Turkey.pdf

International Center For Research And Studies İn Tourism, Aix-En-Provence, 1999 Creative Commons License

Turizm.pdf

in: Nevşehir İl Yıllığı, Nevşehir Valiliği, Editor, Başbakanlık Basımevi, Ankara, pp.227-257, 1998 Creative Commons License

Episodes in the Encyclopedia

Turizm Ansiklopedisi

Detay Yayıncılık, pp.-, 2019 Creative Commons License

Turizm Ansiklopedisi

Detay Yayıncılık, pp.-, 2019 Creative Commons License

Turizm Ansiklopedisi

Detay Yayıncılık, pp.-, 2019 Creative Commons License

Turizm Ansiklopedisi

Detay Yayıncılık, pp.-, 2019 Creative Commons License

Turizm Ansiklopedisi

Detay Yayıncılık, pp.-, 2019 Creative Commons License

Turizm Ansiklopedisi

Detay Yayıncılık, pp.-, 2019 Creative Commons License

Turizm Ansiklopedisi

Detay Yayıncılık, pp.-, 2019 Creative Commons License

Other Publications