Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2011 - Continues Professor

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Tourism, Tourism Management

 • 2009 - 2011 Professor

  Nevsehir Haci Bektas Veli University, Faculty Of Tourısm, Department Of Tourısm

 • 2007 - 2009 Professor

  Nevsehir Haci Bektas Veli University, Educatıon Faculty Of Trade And Tourısm, Department Of Tourısm Educatıon

 • 2005 - 2007 Professor

  Erciyes University

 • 2000 - 2005 Associate Professor

  Erciyes University

 • 1996 - 1999 Assistant Professor

  Erciyes University

 • 1989 - 1996 Research Assistant

  Erciyes University, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik

Managerial Experience

 • 2012 - 2021 Head of Department

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Tourism, Tourism Management

 • 2015 - 2016 Rectorate Commissioner

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Rektörlük-Yönerge Ve Yönetmelik Hazırlama Komisyonu

 • 2015 - 2016 Fakülte Akademik Kurul Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Rektörlük-Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Kurulu, Fen Ve Mühendislik Bilimleri Kurulu

 • 2012 - 2015 Vice Dean

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Faculty of Tourism, Tourism Management

 • 2012 - 2014 Rectorate Commissioner

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Uluslararası Medeniyet Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi

 • 2013 - 2013 Rectorate Commissioner

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Lisans, Yüksek Lisans Ve Doktora Diplomaları Tasarım Komisyonu

 • 2009 - 2011 Dean

  Nevşehir Üniversitesi, Turizm Fakültesi (Vekaleten)

 • 2008 - 2011 BAP Scientific Commissioner

  Nevşehir Üniversitesi, Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü

 • 2007 - 2011 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Nevşehir Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 2007 - 2011 Fakülte Akademik Kurul Üyesi

  Nevşehir Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 2007 - 2011 Dean

  Nevşehir Üniversitesi, Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi

 • 2007 - 2011 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Nevşehir Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu

 • 2004 - 2009 Director Of Junior College

  Erciyes Üniversitesi, Nevşehir Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu

 • 2007 - 2008 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Nevşehir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi

 • 2000 - 2007 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Erciyes Üniversitesi, Nevşehir Meslek Yüksekokulu

 • 2000 - 2003 Director Of Junior College

  Erciyes Üniversitesi, Nevşehir Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu

 • 1996 - 1999 Head of Department

  Erciyes Üniversitesi, Nevşehir Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik

 • 1996 - 1999 Deputy Director of Junior College

  Erciyes Üniversitesi, Nevşehir Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik

Non Academic Experience

 • 2019 - Continues

  Other Public Institution, Avrupa Birliği Eğitim Ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı

 • 2019 - Continues

  Non-profit Organisation, Turizm Eğitimi Eğerlendirme Ve Akreditasyon Kurulu

 • 2017 - Continues

  Other, Yükseköğretim Kalite Kurulu

 • 2010 - 2010

  Other Public Institution, Yükseköğretim Kurulu Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Temel Alan Yeterlilikleri

Courses

 • Postgraduate Sağlık Hizmetleri Sunumu ve Pazarlaması

 • Postgraduate Otel İşletmelerinde Pazarlama Yönetimi

 • Associate Degree Introduction to tourism II

 • Postgraduate Dönem Projesi

 • Postgraduate Sağlık Hizmetleri Sunumu ve Pazarlaması

 • Postgraduate Sağlık Hizmetleri Sunumu ve Pazarlması

 • Associate Degree Introduction to Tourism

 • Postgraduate Pazarlama Yönetimi

 • Undergraduate Sales Management

 • Postgraduate Pazarlama Yönetimi

 • Undergraduate Marketing Principles

 • Undergraduate Services Marketing

 • Undergraduate Türk Turizminde Güncel Konular ve Sorunlar

 • Doctorate Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar

 • Doctorate Turizm Pazarlaması

 • Undergraduate Pazarlama

 • Undergraduate Bitirme Projesi

 • Postgraduate Turizm Pazarlaması

 • Postgraduate Anabilim Dalı Semineri

 • Doctorate Hizmet Pazarlaması

 • Undergraduate Turizm Pazarlaması