Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 1989 - 1996Araştırma Görevlisi

  Erciyes Üniversitesi, Nevşehir Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik

Yönetimsel Görevler

 • 2012 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği

 • 2015 - 2016Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Rektörlük-Yönerge Ve Yönetmelik Hazırlama Komisyonu

 • 2015 - 2016Fakülte Akademik Kurul Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Rektörlük-Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Kurulu, Fen Ve Mühendislik Bilimleri Kurulu

 • 2012 - 2015Dekan Yardımcısı

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği

 • 2012 - 2014Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Uluslararası Medeniyet Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi

 • 2013 - 2013Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Lisans, Yüksek Lisans Ve Doktora Diplomaları Tasarım Komisyonu

 • 2009 - 2011Dekan

  Nevşehir Üniversitesi, Turizm Fakültesi (Vekaleten)

 • 2008 - 2011BAP Bilimsel Komisyon Üyesi

  Nevşehir Üniversitesi, Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü

 • 2007 - 2011Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Nevşehir Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 2007 - 2011Fakülte Akademik Kurul Üyesi

  Nevşehir Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 2007 - 2011Dekan

  Nevşehir Üniversitesi, Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi

 • 2007 - 2011Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Nevşehir Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu

 • 2004 - 2009Yüksekokul Müdürü

  Erciyes Üniversitesi, Nevşehir Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu

 • 2007 - 2008Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Nevşehir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi

 • 2000 - 2007Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Erciyes Üniversitesi, Nevşehir Meslek Yüksekokulu

 • 2000 - 2003Yüksekokul Müdürü

  Erciyes Üniversitesi, Nevşehir Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu

 • 1996 - 1999Bölüm Başkanı

  Erciyes Üniversitesi, Nevşehir Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik

 • 1996 - 1999Yüksekokul Müdür Yardımcısı

  Erciyes Üniversitesi, Nevşehir Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik

Verdiği Dersler

 • Yüksek LisansSağlık Hizmetleri Sunumu ve Pazarlaması

 • Yüksek LisansOtel İşletmelerinde Pazarlama Yönetimi

 • Ön LisansIntroduction to tourism II

 • Yüksek LisansDönem Projesi

 • Yüksek LisansSağlık Hizmetleri Sunumu ve Pazarlaması

 • Yüksek LisansSağlık Hizmetleri Sunumu ve Pazarlması

 • Ön LisansIntroduction to Tourism

 • Yüksek LisansPazarlama Yönetimi

 • LisansSales Management

 • Yüksek LisansPazarlama Yönetimi

 • LisansMarketing Principles

 • LisansServices Marketing

 • LisansTürk Turizminde Güncel Konular ve Sorunlar

 • DoktoraPazarlamada Güncel Yaklaşımlar

 • DoktoraTurizm Pazarlaması

 • LisansPazarlama

 • LisansBitirme Projesi

 • Yüksek LisansTurizm Pazarlaması

 • Yüksek LisansAnabilim Dalı Semineri

 • DoktoraHizmet Pazarlaması

 • LisansTurizm Pazarlaması

Yönetilen Tezler

 • İşletmelerdeki Kurumsallaşma Düzeyinin İşletme Performansına Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama, KUŞLUVAN S. , H.Gül(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012
 • Kişilik Özelliği Olarak Hizmet Verme Yatkınlığının İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama, KUŞLUVAN S. , A.Başoda(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012
 • Turistik Yörelerden Memnuniyet ve Geleceğe Yönelik Ziyaretçi Davranışları, KUŞLUVAN S. , E.Güngör(Öğrenci), Doktora, 2010
 • Örgütsel Hizmet Odaklılığın İşletme Performansı Üzerindeki Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama, KUŞLUVAN S. , D.Eren(Öğrenci), Doktora, 2007