Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Diagnostic costs: a research in a family medicine outpatient clinic

ACTA SCIENTIARUM-HEALTH SCIENCES, vol.44, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

The Effectiveness of Mindfulness Based Thriving Program on Level of Mindfulness and Thriving

Klinik Psikiyatri Dergisi, vol.24, no.3, pp.324-333, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Work-Family Spillover and The Mediating Role of Work Engagement

Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.18, no.37, pp.549-572, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Sustainable Quality Perception and Job Performance: The Mediating Role of Work Engagement

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.28, no.3, pp.196-211, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Psychological Well-Being and Job Performance: The Mediating Role of Work Engagement

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.11, no.3, pp.2549-2560, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Sürdürülebilir Kalite Algısının İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde İş Tatminin Aracı Rolü

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, vol.0, pp.135-146, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

İş Tatmininin İş Performansına Etkisinde Çalışmaya Tutkunluğun Aracı Rolü: Satış ve Pazarlama Sektründe Bir Araştırma

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, vol.0, pp.389-402, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Internet Addiction and Organizational Citizenship Behavior: A Research Applied in Hospitals

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.13, pp.1094-1103, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Diagnosis Costs and The Factors Affecting The Diagnosis Costs: A Research in A Family Medicine Outpatient Clinic

4th International Health Sciences and Management Conference , İstanbul, Turkey, 20 - 23 June 2019, vol.1, no.1, pp.457-460

Sürdürülebilir Kalite Algısı İşten Ayrılma Niyetini Nasıl Etkiler?

17. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, İzmir, Turkey, 26 April 2018, pp.460-465

Perceived Managerial and Leadership Effectiveness Within Turkish Public Sector Hospitals

9th International Strategic Management Conference, Riga, Latvia, 27 - 29 June 2013, vol.99, pp.216-221 identifier

Books & Book Chapters

Salgın Kontrolünde Sağlık Veri Kaynakları, Verilerin Gizliliği ve Güvenliği: COVID-19 Örneği

in: YENİ MİLAT: COVID-19 -İktisadi, Finansal ve Kurumsal Yönleriyle-, Onur Özdemir ve Semra Boğa, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.287-325, 2021 Sustainable Development

Mindfulness-Based Well-Being Interventions in Organizations and the COVID-19 Pandemic

in: Handbook of Research on Clinical Applications of Meditation and Mindfulness-Based Interventions in Mental Health, Sanjeev Kumar Gupta, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.195-212, 2021 Sustainable Development

Agile Leadership Model in Health Care: Organizational and Individual Antecedents and Outcomes Safiye Şahin and Furkan Alp

in: Agile Business Leadership Methods for Industry 4.0, Bülent Akkaya, Editor, Emerald Ink Publishing, Bradford, pp.47-68, 2020