Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

The Effectiveness of Mindfulness Based Thriving Program on Level of Mindfulness and Thriving

Klinik Psikiyatri Dergisi, vol.24, no.3, pp.324-333, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Work-Family Spillover and The Mediating Role of Work Engagement

Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.18, no.37, pp.549-572, 2020 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Sustainable Quality Perception and Job Performance: The Mediating Role of Work Engagement

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.28, no.3, pp.196-211, 2019 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Psychological Well-Being and Job Performance: The Mediating Role of Work Engagement

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.11, no.3, pp.2549-2560, 2018 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Sürdürülebilir Kalite Algısının İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde İş Tatminin Aracı Rolü

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, vol.0, pp.135-146, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

İş Tatmininin İş Performansına Etkisinde Çalışmaya Tutkunluğun Aracı Rolü: Satış ve Pazarlama Sektründe Bir Araştırma

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, vol.0, pp.389-402, 2018 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Medya-Kültür ve Sanat Alanında Çalışanların Psikolojik İyi-Oluşları ile İşten Ayrılma Arasındaki İlişkide Çalışmaya Tutkunluğun Aracı Rolü

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, vol.0, pp.333-346, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Internet Addiction and Organizational Citizenship Behavior: A Research Applied in Hospitals

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.13, pp.1094-1103, 2017 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Diagnosis Costs and The Factors Affecting The Diagnosis Costs: A Research in A Family Medicine Outpatient Clinic

4th International Health Sciences and Management Conference , İstanbul, Turkey, 20 - 23 June 2019, vol.1, no.1, pp.457-460 Sustainable Development

Sürdürülebilir Kalite Algısı İşten Ayrılma Niyetini Nasıl Etkiler?

17. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, İzmir, Turkey, 26 April 2018, pp.460-465

Perceived Managerial and Leadership Effectiveness Within Turkish Public Sector Hospitals

9th International Strategic Management Conference, Riga, Latvia, 27 - 29 June 2013, vol.99, pp.216-221 identifier

Books & Book Chapters

Salgın Kontrolünde Sağlık Veri Kaynakları, Verilerin Gizliliği ve Güvenliği: COVID-19 Örneği

in: YENİ MİLAT: COVID-19 -İktisadi, Finansal ve Kurumsal Yönleriyle-, Onur Özdemir ve Semra Boğa, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.287-325, 2021 Sustainable Development

Mindfulness-Based Well-Being Interventions in Organizations and the COVID-19 Pandemic

in: Handbook of Research on Clinical Applications of Meditation and Mindfulness-Based Interventions in Mental Health, Sanjeev Kumar Gupta, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.195-212, 2021 Sustainable Development

Agile Leadership Model in Health Care: Organizational and Individual Antecedents and Outcomes Safiye Şahin and Furkan Alp

in: Agile Business Leadership Methods for Industry 4.0, Bülent Akkaya, Editor, Emerald Ink Publishing, Bradford, pp.47-68, 2020