Education Information

Education Information

 • 2011 - 2016 Doctorate

  Marmara University, Yönetim Ve Organizasyon, Turkey

 • 2007 - 2010 Postgraduate

  Istanbul University, Hastane Ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetim, Turkey

 • 2000 - 2004 Undergraduate

  Gazi University, Hemşirelik Yüksekokulu, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  İş-Yaşam Dengesinin İş Performansına Etkisinde Çalışmaya Tutkunluğun Aracı Rolü: Hastanelerde Bir Uygulama

  Marmara Üniversitesi, İşletme Anabilim Dalı, Yönetim Ve Organizasyon

 • 2010 Postgraduate

  Kamu Hastanelerinin Özerkleştirilmesi ve Ülkemizdeki Gelişmelere Yönelik Bir Uygulama

  İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Hastane Ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetim